Bouw onderdoorgang spoorlijn in Groningen

Voor een veiliger Bedum.

In opdracht van ProRail bouwen we een onderdoorgang onder de spoorlijn Groningen – Delfzijl. De onderdoorgang is onderdeel van een nieuwe ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum. Vrachtverkeer naar Friesland Campina maakt straks gebruik van deze nieuwe route waardoor de kern van Bedum wordt ontlast. In februari 2021 zijn we gestart met de werkzaamheden op locatie. Naar verwachting zijn we begin van het tweede kwartaal van 2022 gereed met de werkzaamheden.

Een veiliger en leefbaarder Bedum

Provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen een veiliger en leefbaarder dorpskern van Bedum. Daar werken wij aan mee. De aanleg van een ontsluitingsweg aan de Oostkant van Bedum met een onderdoorgang onder de spoorlijn Groningen Delfzijl zorgen daarvoor. De nieuwe onderdoorgang zorgt ook op een ander gebied voor meer veiligheid: drie onbewaakte overwegen sluiten hierdoor definitief.

Grootste spoordek van Groningen

Het spoordek is met acht bij tachtig meter en 2.000 ton kilo het langste betonnen spoordek in de provincie Groningen. Het spoordek is met behulp van vijzels op vier schuifbanen op de definitieve plek geschoven. Daarvoor is eerst het spoor verwijderd en is het talud afgegraven. Op die manier is een gat in de spoordijk ontstaan van zo'n 80 meter lengte en 3 meter diep. Daarnaast zijn er twee landhoofden met overgangsconstructies en folieconstructies in het spoorlichaam gemaakt.

Beperkte overlast

Het spoordek bouwen we van tevoren en schuiven we in één keer op zijn plaats. Zo hoeft het  treinverkeer niet langer dan nodig stil te liggen. En blijft de overlast beperkt. Nadat het spoordek is geplaatst en het spoor daarop is aangelegd, werken we aan de onderdoorgang. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het treinverkeer. De onderdoorgang krijgt groene taluds. In de grondgevormde wanden rondom de onderdoorgang plaatsen we waterremmende potklei waardoor een polder ontstaat. Door deze bouwmethode beperken we ook de overlast voor de omgeving.