Betere verkeersdoorstroming in Heerhugowaard

In Heerhugowaard bouwen we twee rotondes om tot turborotondes. Hiermee verbeteren we de verkeersdoorstroming van de belangrijkste ontsluitingsroute.

Klaar voor de toekomst

De Oosttangent is een belangrijke en de enige volwaardige ontsluitingsroute voor een aantal woonwijken aan de oostzijde van Heerhugowaard. Heerhugowaard ligt aan de provinciale wegen N194, N242 en N508. Dit zijn grote verkeersaders met een belangrijke functie in het wegennet van Noord-Holland. De twee rotondes kunnen de afwikkeling van het verkeer niet aan. Bovendien groeit de gemeente. Aanleiding voor de gemeente Dijk en Waard om deze ontsluitingsroute te verbeteren en de rotondes om te bouwen tot turborotondes. Daarmee is de Oosttangent klaar voor de toekomst en kan het de groeiende stroom verkeer aan.

Onze aanpak

Om de overlast voor het verkeer te beperken en de woonwijken veilig bereikbaar te houden realiseren we de twee rotondes in drie fases per rotonde. In totaal werken we drie weken aansluitend aan elke rotonde, met slechts vier dagen een volledige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens onze werkzaamheden leiden we het verkeer om via geschikte omleidingsroutes, voorzien we in actuele reistijdinformatie en weren we sluipverkeer. De verkeersveiligheid van langzaam verkeer borgen we door fietsers en voetgangers altijd gescheiden te houden van het overige verkeer en de inzet van verkeersregelaars overdag bij de rotondes

De planning is om het project voor 1 december 2022 af te ronden.

Duurzaam

Aan de duurzaamheidswens van de gemeente Dijk en Waard om te streven naar CO2 neutraal in 2030 werken we graag mee. Dit doen wij bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch materieel, het gebruik van HVO biobrandstof en een ‘groene’ bouwkeet met zonnepanelen. Ook krijgen alle gebruikte materialen een veiligheidspaspoort met hun kenmerken, waardoor we ze in de toekomst makkelijker opnieuw kunnen inzetten. Vrijgekomen grond en zand hergebruiken wij binnen het project en verder passen we duurzaam geproduceerd asfalt toe.