Afvalenergiecentrale ReEnergy Roosendaal

De capaciteit van de voormalige installatie in Roosendaal was ontoereikend om aan de toenemende vraag naar afvalverwerking te voldoen. Bovendien leverde de installatie alleen warmte en geen elektriciteit. Daarom had SITA de ambitie om meer, vooral duurzame energie terug te winnen uit de afvalstromen. De nieuwe afvalenergie-centrale ReEnergy van SITA betekent een vervijfvoudiging van de capaciteit.


De nieuwe afvalenergie-centrale ReEnergy van SITA in Roosendaal betekent een vervijfvoudiging van de capaciteit. De centrale kan jaarlijks 335.000 ton afval verwerken en 275.000 MWh aan elektriciteit opwekken. De centrale levert daarmee elektriciteit aan 70.000 huishoudens en warmte aan kassen in de omgeving. Meer dan de helft (53%) van de energieopbrengst is groene stroom.

De combinatie BAM/Hitachi Zosen Inova was verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het in bedrijf stellen van de installatie. BAM nam daarbij het ontwerp en de bouw van het civiele deel voor haar rekening, alsmede de gebouwgebonden installaties en de energieterugwinning. Fabricom leverde hiervoor de turbine/ generator en het stoom-/watercircuit. Hitachi Zosen Inova verzorgde de proces-installaties (ovens, ketels, rookgasreiniging), de elektrische installatie en de meet- en regeltechniek.
BAM en Hitachi Zosen Inova, die al ruim twintig jaar samenwerken als partners op vergelijkbare projecten, namen het totale projectmanagement voor hun rekening.

De installatie is twee keer gebouwd: eerst in een geïntegreerd 3D-model, daarna in het echt. Het aantal clashes is hierdoor tot een minimum beperkt gebleven. Een grote uitdaging was dat de oude centrale continu in bedrijf moest blijven. Dat vroeg om uitgekiende logistieke oplossingen. BAM heeft de oude centrale gesloopt nadat de nieuwe ReEnergy-centrale in gebruik was genomen.