Afsluitdijk weer stormproof

Innovatieve betonnen blokken. Spuien als het kan, pompen als het moet. Een coupure voor de Vismigratierivier.

Slechts een greep uit de vernieuwingen die de Afsluitdijk de komende jaren ondergaat. Eind 2018 zijn we als onderdeel van het consortium Levvel gestart in opdracht van Rijkswaterstaat.

Dijkversterking

Aan de kant van de Waddenzee verhogen we de dijk en met een nieuwe bekleding versterkt. Levvel gebruikt daarvoor innovatieve betonnen elementen. De zogenoemde Levvel-blocs zijn gebaseerd op XblocPlus. Deze blokken wegen circa 6500 kg per stuk, zijn zeer sterk, hebben een golf-remmende werking en zijn eenvoudig te plaatsen. In de fabriek in Harlingen produceren we zo’n 100 blokken per dag in een volledig geautomatiseerd proces. In totaal zo’n 75.000. Door zijn symmetrie en regelmatige plaatsingswijze geeft het blok een rustig beeld dat het strakke, autonome karakter van de dijk versterkt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water versterken we ook de spuisluizen en bouwen we twee stormvloedkeringen.

Spuien als het kan, pompen als het moet

Het sluiscomplex bij Den Oever breiden we uit met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt. Bij een hoge waterstand in de Waddenzee is spuien niet mogelijk. Daarom bouwt Levvel in Den Oever ook twee grote pompgemalen. De pompen hebben een zeer laag energieverbruik en zijn visvriendelijk. Een zonnepanelenpark van 2,7ha bij Den Oever zorgt voor de energie voor de pompen. Met de maatregelen zorgen Rijkswaterstaat en Levvel ervoor dat de Afsluitdijk tot ten minste 2050 weer bestand is tegen de kracht van het water.

Arbeidsplaatsen in de regio

De Afsluitdijk is grotendeels met mankracht gebouwd. De basaltblokken werden steen voor steen op hun plek gelegd, daarbij waren destijds zo’n 5000 arbeiders betrokken. Ook nú zal het werk aan de Afsluitdijk voor werkgelegenheid zorgen. In de piekperiode zullen circa 800 mensen op en rond de Afsluitdijk werkzaam zijn. Levvel creëert duurzame werkgelegenheid door naar verwachting 100 arbeidsplekken in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (werkzoekenden).

Beleef de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een noodzakelijk bouwwerk: een beschermende waterkering en een verbinding tussen twee provincies. Tegelijk is het een uniek gebied dat veel aandacht trekt van toeristen. Om bezoekers beter te faciliteren heeft De Nieuwe Afsluitdijk een aantal initiatieven genomen die Rijkswaterstaat meenam in de opdracht aan Levvel. Zo komt er een extra fietspad aan de kant van de Waddenzee, over de gehele dijk. Verbeteren we de ruimte rond het karakteristieke Monument van Dudok en maken we het beter toegankelijk voor het publiek. We verplaatsen de huidige voetgangersbrug waardoor het verticale karakter van het monument (uniek op de dijk) wordt versterkt. Bij Kornwerderzand loopt straks een nieuwe wandelroute waar voetgangers naar de nieuwe vismigratierivier kunnen wandelen.

Planning

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk zijn eind 2018 gestart en duren tot eind 2022. Doordat Levvel de werkzaamheden zoveel mogelijk zal uitvoeren vanaf het water, beperken we hinder voor weggebruikers aanzienlijk. Na de afronding van de werkzaamheden blijft Levvel voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Levvel

Levvel is een consortium gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel. De naam Levvel is gebaseerd op “Lely’s Erfgoed Veiliggesteld” in palindroom. Daarnaast verwijst de naam naar het peilbeheer van het IJsselmeer en het keren van hoog water, twee belangrijke functies van de Afsluitdijk.