Aardbevingsbestendige woningen plan Meerstad - vibropalen

Dichtbij Groningen op slechts enkele kilometers van het centrum wordt een nieuw woongebied ontwikkeld met de naam Meerstad. Dit woongebied wordt voorzien van (oever) villa’s en woonboten waarbij het open water een beeldvormende bijdrage levert. Hier worden 13 aardbevingsbestendige villa's gebouwd door Hegeman Noord De aardbevingsbestendigheid bevindt zich voornamelijk in de fundatie, waarvoor significant grotere palen worden toegepast dan gebruikelijk is in de regio.

De palen zijn bovendien van een hogere klasse door toepassing van een afwijkend betonmengsel en specifieke wijzigingen in de wapeningskorven waardoor de integriteit van de palen van een hoger niveau is. Voor de palen van ruim 30 meter was het gebruik van de KH300 GLS nodig. Aandachtspunt bij dit project was de draagkracht van de toplaag, omdat deze voor circa 3 à 4 meter bestond uit veen.

Projectspecificaties
Paaltype: vibropaal
Paallengte: 30,8 meter
Paaldiameter: Ø 406/456 mm
Aantal palen: 102 stuks
Materieel: Hitachi KH 300-3 met IHC S90 vibroblok
           Laadschop