Aanleg spitsstroken A7/A8

De aanleg van de spitsstroken op de A7 en A8 tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan is onderdeel van het programma ‘Beter Benutten - Metropoolregio Amsterdam’. In het programma werken bedrijfsleven, Rijk, Provincie, Stadsregio Amsterdam en gemeenten samen aan een betere bereikbaarheid op de weg, vaarweg en het spoor. BAM beperkt tijdens de uitvoering de hinder, in overleg met Rijkswaterstaat en overige betrokken partijen, door bestaande infrastructuur beter te benutten. In verschillende video’s wordt de werkwijze toegelicht.