Aanbrengen combi- en damwanden en jetgrouten buispalen voor geluidsscherm A15 Portland Barendrecht

Voor de bouw van het geluidsscherm langs de A15 bij Barendrecht heeft BAM Infra Speciale Technieken de langste prefab-funderingspaal (39 meter) ooit in Nederland toegepast.

Voor de verbreding van de A15 en de bouw van het geluidsscherm diende de bestaande tunnelbak onder de A15 te worden verlengd. BAM Infra Speciale Technieken bracht de diverse combi- en damwandschermen aan, die de basis vormen van de nieuwe overkluizing.

Het funderingswerk omvatte onder andere:

  • Het aanbrengen van diverse tijdelijke damwanden ten behoeve van ontgravingen
  • Het aanbrengen van injecties ter plaatse van de aansluitingen nabij de tijdelijke damwand
  • Het installeren van een combiwand ten westen en ten oosten van de Heulweg ten behoeve van de verlenging van de tunnelbak onder de A15. Dit betreft circa 15 stuks (west) en 14 stuks (oost) stalen buizen met een diameter van 1220 mm, wanddiktes van 16 mm en lengtes tot en met 25 meter.
  • Het aanbrengen van PU28 tussenplanken
  • Het aanbrengen van vleugelwanden
  • Het aanbrengen van stempelramen (stempels en gordingen)
  • Het inwendig jetgrouten van de buispalen

Na de installatie van de combiwanden werd gestart met het jetgrouten van het grondlichaam in de buispalen van 19m -NAP tot 12,5m -NAP. Met het inwendig jetgrouten van de buispalen wordt bereikt dat het paaldraagvermogen van de (holle) buispalen wordt gemaximaliseerd. Om de kans op grondontspanning ter hoogte van de paalpunt te voorkomen wordt de jetgroutkolom vanaf 1,5 meter boven het paalpuntniveau uitgevoerd.