Aan de slag in het hoge noorden

Bij Dongjum en Tzummarum in dit geval. Als bouwteam, dus samen met onze opdrachtgever provincie Friesland

N384 en N393 Dongjum – Tzummarum is een overkoepelende naam voor een groot project bovenin Friesland dat bestaat uit maar liefst vier deelprojecten:

Deelproject 1:  N393 Landbouwverkeer op hoofdrijbaan

De N393 maakt onderdeel uit van een kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer. Het traject Sint-Jacobiparochie – Mooie Paal (deelproject 1) vormt hierin een  ontbrekende schakel. Het wegvak van deelproject 1 moet geschikt worden voor landbouwverkeer op de hoofdrijbaan, zodat een doorgaande landbouwroute via de N393 ontstaat.

Deelproject 2:   N393 Aanleg rotonde Mooie Paal

Uit onderzoek is gebleken dat het huidige kruispunt Mooie Paal slecht scoort, fietsers dienen namelijk in één keer -zonder fysieke bescherming- drie rijstroken over te steken. Ook zijn er uitvoegstroken aanwezig voor rechtsaf slaand verkeer. Naar aanleiding van een keuzematrix is gebleken dat de aanleg van een rotonde de meest toekomstbestendige en veilige maatregel is.

Deelproject 3:  Opwaarderen wegvak N384

De huidige verhardingsbreedte voldoet niet aan de provinciale norm (6.80m. op rechte wegvakken). De voorgestane maatregelen bestaan uit het aanbrengen van een verbreding met bermverharding en/of verbreding van de verharding en het aanpassen van de belijning van het wegvak.

 

  

 

Deelproject 4:  N384 Onderhoud, verkeersveiligheid en leefbaarheid Dongjum

De traverse door Dongjum is vooral gericht op de verkeersfunctie, waarbij de overgangen naar de bebouwde kom van Dongjum onvoldoende herkenbaar zijn. Aan deelproject 4 dient onderhoud gepleegd te worden in combinatie met sobere maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid (ook die van  overstekende fietsers) en leefbaarheid in de bebouwde kom met in achtneming van de netwerkfunctie van de weg.

Provincie Friesland is de opdrachtgever van dit project. Bij dit project hebben we te maken met omwoners, bedrijven en gemeente. Voordelig is dat alle vier de deelprojecten wel in één omgeving liggen. Eén van de deelprojecten heeft daarnaast invloed op de uitvoering van busvervoer: Arriva en ook verschillende netbeheerders kabels en leidingen. De betreffende wegen zijn afgesloten tijdens uitvoering.

Het bijzondere aan dit project is dat er in een bouwteam gewerkt wordt. Dat is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en één of meerdere deskundigen die, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw. Bouwteams komen vaker voor, maar dit is de eerste keer in het noorden. Lees hier een interview in samenwerking met Ids de Boer, projectorganisator, over zijn ervaring met het bouwteam tijdens dit project.

 

De verwachte oplevering van alle deelprojecten is eind 2020 / begin 2021.