Aan de slag in het hoge noorden

Bij Dongjum en Tzummarum in dit geval. Als bouwteam, dus samen met onze opdrachtgever provincie Friesland

N384 en N393 Dongjum – Tzummarum is een overkoepelende naam voor een groot project bovenin Friesland dat bestaat uit maar liefst vier deelprojecten:

Werkzaamheden N393

In 2020 hebben we de werkzaamheden aan de N393 afgerond in opdracht van de provincie Friesland. Het aanpassen van het wegvak voor landbouwverkeer en de aanleg van rotonde Mooie Paal. Deze werkzaamheden waren opgesplitst in twee deelprojecten.

Deelproject 1: N393 landbouwverkeer op hoofdrijbaan
De N393 maakt onderdeel uit van een kwaliteitsnetwerk voor landbouwverkeer. Het traject Sint-Jacobiparochie – Mooie Paal (deelproject 1) vormt hierin een ontbrekende schakel. Het wegvak van deelproject 1 is geschikt gemaakt voor landbouwverkeer op de hoofdrijbaan, zodat een doorgaande landbouwroute via de N393 ontstaat.

Deelproject 2: N393 aanleg rotonde Mooie Paal
Uit onderzoek is gebleken dat het huidige kruispunt Mooie Paal slecht scoort, fietsers dienen namelijk in één keer -zonder fysieke bescherming- drie rijstroken over te steken. Ook zijn er uitvoegstroken aanwezig voor rechtsaf slaand verkeer. Naar aanleiding van een keuzematrix is gebleken dat de aanleg van een rotonde de meest toekomstbestendige en veilige maatregel is. 

  

Start groot onderhoud N384 

Nu is de N384 aan de beurt voor groot onderhoud in opdracht van de provincie Friesland. We richten deze opnieuw in waarmee we de verkeersveiligheid van de dorpskern vergroten. Ook pakken we het riool aan in opdracht van de gemeente Waadhoeke. De verwachting is dat alle werkzaamheden voor de bouwvak gereed zijn

Deelproject 3:  Opwaarderen wegvak N384
De huidige verhardingsbreedte voldoet niet aan de provinciale norm (6.80m. op rechte wegvakken). De voorgestane maatregelen bestaan uit het aanbrengen van een verbreding met bermverharding en/of verbreding van de verharding en het aanpassen van de belijning van het wegvak.

Deelproject 4:  N384 onderhoud, verkeersveiligheid en leefbaarheid Dongjum
De traverse door Dongjum is vooral gericht op de verkeersfunctie, waarbij de overgangen naar de bebouwde kom van Dongjum onvoldoende herkenbaar zijn. Aan deelproject 4 dient onderhoud gepleegd te worden in combinatie met sobere maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid (ook die van  overstekende fietsers) en leefbaarheid in de bebouwde kom met in achtneming van de netwerkfunctie van de weg.

Provincie Friesland is de opdrachtgever van dit project. Bij dit project hebben we te maken met omwoners, bedrijven en gemeente. Voordelig is dat alle vier de deelprojecten wel in één omgeving liggen. Eén van de deelprojecten heeft daarnaast invloed op de uitvoering van busvervoer: Arriva en ook verschillende netbeheerders kabels en leidingen. De betreffende wegen zijn afgesloten tijdens uitvoering.

Bouwteam

Het bijzondere aan dit project is dat we werken in een bouwteam. Samen met provincie Friesland werken we aan het ontwerp, de engineering en de bouw. Bouwteams komen vaker voor, maar dit is de eerste keer in het noorden. Lees het interview in samenwerking met Ids de Boer, projectorganisator, over zijn ervaring met het bouwteam tijdens dit project. Ger de Boer, projectleider provincie Friesland: ‘In het bouwteam wisselen we vanaf het begin van het project kennis uit, waardoor we vooraf uitvoeringsaanpak uitgebreid bespreken. Doordat je alles met elkaar uitvoerig bespreekt, kun je problemen vooraf voorkomen. Daarnaast is duidelijk wat de risico’s zijn en wie ervoor zorgt dat deze risico’s beperkt blijven.’