A4 Burgerveen-Leiden

Verbreding en verdiepte aanleg van de A4 tussen Burgerveen en Leiden. De weg is verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De A4 is over een traject van 1.400 meter (midden in dichtbevolkt gebied) verdiept aangelegd. Het verkeer bleef gedurende de uitvoering gebruik maken van de A4. Door de toepassing van innovatieve technieken en een doordachte aanpak bleef de hinder voor omgeving en weggebruikers beperkt.