A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal

Het gedeelte A12 tussen knooppunt Lunetten en aansluiting Veenendaal West was jarenlang een hardnekkig verkeersknelpunt. Het project betreft de uitbreiding aan weerszijden van de A12 met extra rijstroken en/of plusstroken waarbij sprake is van een complete reconstructie van de weg.

BAM Infraconsult heeft voor dit project het 3D-wegontwerp met de onderliggende wegen, kunstwerken en viaducten, geluidsschermen, wegkantsystemen, flora en fauna, waterhuishouding en geotechniek verzorgd en was ook verantwoordelijk voor omgevingsmanagement, vergunningen, verkeersmanagement, systems engineering, risicomanagement, prestatiemeetsysteem, materiaaltechnologie en kabels en leidingen.