De Amsterdamse kademuren vernieuwen: innovatief, duurzaam, circulair en veilig

Trots dat we hieraan mogen werken, samen met Royal HaskoningDHV.

De gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren in eigendom, waarvan 205 kilometer gefundeerde kademuurconstructie. Vooral in de drukke, historische binnenstad zijn veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn. De kademuren zijn aan het einde van hun levensduur en de kades worden zwaarder belast dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarom moeten ze worden vernieuwd. Omdat het om een groot aantal kilometers gaat, vraagt dat om slimme, duurzame en efficiënte oplossingen. Daarom gaat gemeente Amsterdam met de markt nieuwe oplossingen ontwikkelen om de kwetsbare kademuren in de stad op een slimme manier te vervangen (bron gemeente Amsterdam)

Royal BAM en Royal HaskoningDHV: combinatie Koningsgracht

BAM Infra Nederland en Royal HaskoningDHV vormen de koninklijke combinatie Koningsgracht. Wij zijn trots om als een van de drie combinaties aangewezen te zijn om samen met de gemeente Amsterdam deze opgave aan te gaan. De gemeente heeft ons geselecteerd door ons innovatieve SAVE concept: Samen Amsterdamse kademuren VErnieuwen.

SAVE

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek gegaan naar een innovatieve manier om de kademuren te vernieuwen. Die we op (veel) kleinere schaal veilig uitvoeren dan de huidige methode om de impact op de omgeving minimaal te houden. Met SAVE werken we op een zo’n klein mogelijk bouwterrein dat goed opschaalbaar is. Het is ook toepasbaar op alle mogelijke bezwijkmechanismen. We werken met zo klein mogelijk materieel en materiaal. En we hergebruiken zoveel mogelijk materiaal.

De essentie van SAVE is stap voor stap de kademuur vernieuwen in kleine segmenten. Als een ‘trein’ verplaatsen wij ons werkterrein langs de kademuur. Voor ons uit verschuiven de woonboten tijdelijk naar een andere plek en achter ons laten wij een nieuwe gebruiksklare kade achter.

We werken hierbij in vier fasen:

  1. Voorbereiding maaiveld;
  2. Plaatsen tijdelijke grondkerende constructie;
  3. Realisatie vloer van de constructie;
  4. Verwijderen bestaande kademuur en plaatsen nieuwe kademuur en afwerken maaiveld.

Deze vier bouwfasen vinden simultaan plaats doordat we werken vanaf drie pontons. Ieder met zijn eigen taak. Hierdoor is het werkterrein zo klein mogelijk. Wij maken de vloer van de nieuwe kademuurconstructie in delen in de sleufkist. Het sleufkistprincipe is een bestaande werkwijze om kabels en leidingen in segmenten te vervangen. De sleufkist gebruiken we als een herbruikbare mal om de vloer van de constructie in te maken. Alles past als een puzzel in elkaar.

De voordelen van SAVE

Met SAVE innoveren wij zowel het proces als het product. De belangrijkste innovaties zijn:

Productinnovaties

  1. Het toepassen van een sleufkist als mal om beton te storten en grondstabiliteit te borgen;
  2. Het toepassen van vezelversterkt beton als grondkering. Hierdoor is geen staalwapening in het onderwaterbeton nodig;
  3. Een T-head koppeling voor het creëren van een flexibele (in maatvoering) momentvaste verbinding voor de keerwandelementen.

Procesinnovaties

  1. Een klein werkterrein doordat we werken met drie op elkaar volgende gespecialiseerde pontons die we als een ‘treintje’ langs de kademuren verplaatsen. Zo vernieuwen we alleen plaatselijk de kademuur;
  2. Het werken in kleine segmenten. Dit zorgt voor lokale hinder in plaats van hinder op de volledige kade. Dit is radicaal anders dan de hele kade in één keer aanpakken met werkplatforms en droge bouwkuipen die zich over de hele gracht uitstrekken. Langdurige bemaling is hierdoor ook niet meer nodig;
  3. Het gebruik van de bestaande kademuur en bestaande vloer als tijdelijke grondkering tijdens de uitvoering. We nemen maatregelen om in alle mogelijk bezwijkmechanismen van de oorspronkelijke kademuur ons SAVE concept te kunnen gebruiken.