Social Return

Evenals de overheid stimuleert BAM de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met social return bieden we onze publieke en private opdrachtgevers de mogelijkheid een goede invulling te geven aan het beleid specifieke doelgroepen een kans te geven op werk of werkervaring.

Door verlaging van de structurele overheidsuitgaven maakt social return een steeds groter deel uit van projectbestekken; zeker in EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) aanbestedingen. BAM zorgt ervoor dat elke investering, naast het gewone rendement, ook een concrete sociale winst oplevert.

Per project analyseren wij de actuele inzet van social return en beoordelen we in samenspraak met sociale partners de mogelijkheden. Zo ontstaat schaalvergroting, bieden we werkzoekenden een grotere kans op een baan en slaan we een brug tussen het project en de arbeidsmarkt. De mensen die op deze wijze instromen, bieden we een opleiding en leerwerkplek, begeleid door onze ervaren specialisten. Door deze sterk op de praktijk gerichte opleiding heeft de medewerker een sterker toekomstperspectief.

Om social return structureel in te bedden in onze werkwijze sluiten we allianties met sociale partners en overheden. In diverse gemeentes geven we op die manier een efficiënte en langjarige invulling aan social return.