Werken in een bouwteam

Alles erop en eraan. Een project kan Ids de Boer, projectorganisator bij BAM Infra, niet complex genoeg zijn. Hij zoekt daarin altijd naar de beste oplossing. Maar wel graag samen. In een bouwteam. ‘Dat past bij mij’

Horizonverbreding

‘Na mijn studie hbo Civiele Techniek in Groningen en zes jaar werkervaring bij mijn eerste werkgever was het tijd voor iets nieuws. Ik wilde mijn horizon verbreden. Dus koos ik voor een andere werkgever. Ik heb altijd in de wegenbouw gewerkt. Wegenbouw is een brede sector binnen de techniek. Het heeft veel raakvlakken met andere disciplines. Ik werk het liefst aan complexe wegenbouwprojecten met bijvoorbeeld grondwerk, verhardingen, rioleringen en civiele kunstwerken. Alles erop en eraan. Dat zijn de meest interessante projecten voor mij. Binnen BAM zijn er voldoende van dat soort projecten. Mijn reden om in 2019 bij BAM te gaan werken’, aldus Ids.’

Dongjum – Tzummarum

‘Ik werk momenteel aan het project N384/N393 Dongjum – Tzummarum in Friesland. Deze twee provinciale wegen voldoen niet aan de nieuwe richtlijnen van de provincie. Met het oog op veiligheid is het belangrijk dat we deze wegen aanpassen en verbreden. Deze wegen zijn nu te smal voor een volwaardige gebiedsontsluitingsweg waar 80 kilometer per uur de maximum snelheid is. De aanpassingen gaan naast het verbreden van de wegen over het verharden van bermen, het aanpassen van de markeringen en het aanpassen van de inrichting van een weg’, beschrijft Ids. ‘Daarnaast leggen we een rotonde aan bij het huidige kruispunt Mooie Paal. Fietsers moeten in de huidige situatie bij dit kruispunt drie rijbanen oversteken. Dat is gevaarlijk. Ook maken we het traject Sint-Jacobiparochie – Mooie Paal geschikt voor landbouwverkeer op de hoofdrijbaan, zodat een doorgaande landbouwroute via de N393 ontstaat. Afgelopen april zijn we met de uitvoering gestart. Medio 2021 leveren we volgens planning dit project op.’

‘Ik werk het liefst aan complexe wegenbouwprojecten met bijvoorbeeld grondwerk, verhardingen, rioleringen en civiele kunstwerken. Alles erop en eraan. Dat zijn de meest interessante projecten voor mij.’

Samen kom je verder

‘Een belangrijk onderdeel van dit project is werken in een bouwteam. Een bouwteam is een samenwerkingsverband op een project tussen een opdrachtgever en één of meerdere deskundigen. Zij werken gecoördineerd samen aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw. Opdrachtgever provincie Fryslân vindt het belangrijk de optimale kennis van een bouwonderneming te benutten. Het begrip ‘bouwteam’ hoor je de laatste tijd steeds vaker. BAM heeft hiermee al ervaring opgedaan’, vertelt Ids. ‘Door een ‘bouwteam’ in te richten komen er mensen bij elkaar die samen op zoek gaan naar een oplossing voor een probleem. Een ander belangrijk voordeel is dat je in de uitvoering geen verschillen van inzicht hebt, omdat je samen het ontwerp hebt gemaakt. Ons bouwteam bestaat uit vier medewerkers van BAM en vijf vanuit provincie Fryslân.’

Kijkje in de ‘keuken’ van een ander

‘Als je deel uitmaakt van een bouwteam, werk je intensief samen. Ook al ben je niet in dienst bij dezelfde werkgever. Om goed met elkaar samen te werken, is het belangrijk dat er voldoende vertrouwen aan beide kanten is. Als je open en transparant met elkaar communiceert, gooi je geen problemen bij elkaar over de schutting. Het geeft je ook de gelegenheid in de ‘keuken’ van de ander te kijken en zo leer je van elkaar. Deze manier van samenwerken maakt je bewust van dingen die aan de andere kant van de tafel leven. Heel leerzaam!’

Onbekend terrein

‘Het is de kunst om in een bouwteam gezamenlijk alle risico's in kaart te brengen en te beheersen voordat je bij de uitvoeringsfase komt. BAM kent de valkuilen van een uitvoeringsfase en de provincie kent voornamelijk alle valkuilen van de voorbereidingsfase. Zo vul je elkaar aan. Wat naar voren komt is hoe je omgaat met risicoverdeling. Dat is nog niet vastgelegd in contracten, omdat het nog onbekend terrein is. Bij Design & Construct en RAW projecten heb je de UAV-GC en de UAV voorwaarden. Die voorwaarden zijn er nog niet voor bouwteams. Hierin zijn we nog wel zoekende. Samen maken we keuzes. Soms grijpen we terug op het vertrouwde, een andere keer zoeken we op basis van vertrouwen een andere oplossing. Met wederzijds vertrouwen vinden we samen een oplossing.’

‘Als je deel uitmaakt van een bouwteam, werk je intensief samen. Ook al ben je niet in dienst bij dezelfde werkgever. Om goed met elkaar samen te werken, is het belangrijk dat er voldoende vertrouwen aan beide kanten is.' 

Zoeken naar de beste oplossing

‘Werken in een bouwteam is voor mij de eerste keer,’ bekent Ids. ‘Ik vind het prettig. Het past bij mij. In een bouwteam zoek je naar de beste oplossing. Laat dat nu mijn persoonlijke drijfveer zijn. In reguliere contracten is die mogelijkheid er niet altijd. In het begin moesten alle leden van ons bouwteam nog een beetje aan elkaar wennen. Daarom hebben wij bewust een project start up georganiseerd. Het bouwteam onderzoekt dan samen waar elkaars gevoeligheden liggen. Hierdoor begrijp je elkaar beter. Onder begeleiding van een coach hebben wij bijvoorbeeld een kleurenanalyse gedaan. Zo kom je erachter met wat voor type personen je samenwerkt. Ook hebben wij een ‘snelkookpan sessie’ gedaan. Door dit soort projecten samen te doen, ontstaat er begrip en vertrouwen aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. Als het aan mij ligt is mijn volgende project weer een project in bouwteamverband!’