Organisatie van onze bedrijfshulpverlening (BHV)

Robbert van Dam en Ton Minnaard

Foto: Robbert van Dam (links) en Ton Minnaard (rechts)

Een goede bedrijfshulpverlening is van levensbelang voor onze medewerkers en organisatie. Hoe is de BHV georganiseerd op onze kantoren en projecten? En welke invloed heeft de coronacrisis hierop? Daar kunnen Robbert van Dam, ploegleider BHV hoofdkantoor BAM Infra Nederland in Gouda, en Ton Minnaard, hoofd BHV BAM Infra Nederland, alles over vertellen.

Even voorstellen

Robbert: ‘Ik ben Robbert van Dam en ik werk inmiddels 12 jaar bij BAM. Sinds 1,5 jaar ben ik werkzaam als Safety, Health en Environment (SHE) Specialist. Daarnaast vervul ik sinds afgelopen maart de rol van ploegleider BHV voor het hoofdkantoor van BAM Infra Nederland in Gouda.’

Ton: ‘Mijn naam is Ton Minnaard, ik ben ruim 13 jaar werkzaam bij BAM. Sinds eind 2018 ben ik Veiligheidsmanager op multidisciplinaire projecten. Daarnaast ben ik in 2014 aangesteld als Hoofd BHV voor BAM Infra Nederland. Veiligheid staat bij BAM op de eerste plek. Bedrijfshulpverlening maakt daar een belangrijk onderdeel van uit, zowel op onze kantoren als op onze projecten.’

Organisatie van BHV op onze kantoren

Ton: ‘Vanuit wetgeving moeten bedrijven zich laten ondersteunen door werknemers die een training tot bedrijfshulpverlener (BHV’er) hebben gevolgd. In geval van nood moeten én willen we natuurlijk zo snel mogelijk hulp kunnen verlenen. Het veiligstellen van medewerkers en bezoekers is daarbij het allerbelangrijkste. We vinden veiligheid bij BAM Infra Nederland, waaronder BHV, erg belangrijk. Voor al onze kantoren is beleid ontwikkeld en doorgevoerd hoe de directie aan bedrijfshulpverlening invulling geeft. Voor de hele organisatie geldt een beleidsplan BHV. Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop we omgaan met scenario’s en hoe we onder meer omgaan met BHV-middelen, opleidingen, trainingen en locatie-specifieke instructies. Daarnaast hebben we op iedere kantoorlocatie een op maat gemaakt BHV-plan toegepast.

In 2007 moest een op de vijftig medewerkers in het bezit zijn van een bedrijfshulpverlenings-kwalificatie. De overheid heeft dit na 2007 losgelaten en heeft de verantwoordelijkheid rond het aantal BHV’ers bij bedrijven zelf neergelegd. Binnen BAM hebben we een rekenmodule ontwikkeld, waarmee we in staat zijn om op basis van een aantal parameters uit te kunnen rekenen hoeveel BHV’ers en EHBO’ers nodig zijn op een kantoorlocatie. Denk hierbij aan de grootte en complexiteit van een kantoorgebouw, het aantal verdiepingen, maar ook welke locatie- specifieke risico’s een rol kunnen spelen tijdens bedrijfshulpverlening.’

Robbert: ‘Zo heeft ons hoofdkantoor in Gouda een pool van ongeveer vijftien BHV’ers, waarvan een deel vast vanuit Gouda werkt en een andere deel op regelmatige basis aanwezig is. Alle teamleden hebben uiteraard hun certificaat van bekwaamheid voor het verlenen van BHV. De ploegleider BHV coördineert in geval van een (grote) calamiteit, zoals een ontruiming of ongeval. Kleine acties, zoals pleisterincidenten, worden door de individuele teamleden opgelost. Wanneer de ploegleider niet aanwezig is, is een vervangend ploegleider aangesteld. Ook de collega’s van de receptie spelen een belangrijke rol in de coördinatie, zij ontvangen de noodmelding per telefoon en activeren de BHV-organisatie.’

‘We hebben bij BAM Infra Nederland veiligheid, waaronder BHV, hoog op de agenda staan.’

Invloed coronacrisis

Ton: ‘Tijdens de coronacrisis is het aantal medewerkers op kantoren sterk gedaald en werken medewerkers zoveel mogelijk thuis. Doorgaans heeft dit ook effect op het aantal aanwezige BHV’ers. Daarbij is van belang dat we bij een beperkte bezetting van kantoren rekening houden met de aanwezigheid van tenminste twee bedrijfshulpverleners. Is dit laatste niet mogelijk qua organisatie, dan doen we een beroep op de behulpzaamheid van medewerkers. In geval van nood bellen wij rechtstreeks 112 en zorgen we voor opvang en begeleiding van het ambulancepersoneel naar de getroffene om professionele hulp te kunnen verlenen.’

BHV op onze projecten

Ton: ‘Ook op onze projecten staat veiligheid op één. Uiteraard besteden we ook hier aandacht aan bedrijfshulpverlening. We hebben het ontwikkelde BHV-beleid voor projecten op een haartje na klaar om te implementeren en het vertoont grote overeenkomsten met het beleid voor kantoorlocaties.’

Safeguard app

Robbert: ‘Wij maken binnen BAM Infra Nederland gebruik van de Safeguard app. Deze app is specifiek gemaakt voor BHV-organisaties. We verzoeken BHV’ers gebruik te maken van de app. Het werkt eigenlijk als een digitaal aanwezigheidsbord; op basis van GPS lokaliseert de app dat je op de locatie aanwezig bent. Hierdoor is voor de BHV’ers en de receptie in één oogopslag inzichtelijk welke BHV’ers aanwezig zijn om hulp aan te vragen. Omdat alle BHV’ers van BAM Infra gebruik maken van de app, kun je bijvoorbeeld ook als ‘gast’ BHV’er aanwezig zijn op een andere locatie en kunnen de collega’s deze gast-BHV’er oproepen via de app.’

Ton: ‘We gebruiken Safeguard sinds 2015. Momenteel hebben we 456 actieve Safeguard-gebruikers. We kunnen deze applicatie locatiespecifiek inrichten. Dit betekent dat we verwachte scenario’s kunnen programmeren. We kunnen checklists maken en de BHV’er kan de smartphone als een portofoon inzetten. Het is de bedoeling dat dit systeem na de coronacrisis op alle kantoorlocaties wordt uitgerold.’