‘Met een diverser team hebben we beter in de gaten wat Nederland nodig heeft’

‘Met een diverser team hebben we beter in de gaten wat Nederland nodig heeft’

Met een passie voor duurzaam gebruik van grondstoffen ziet Renée Munster circulariteit als  dé bouwsteen voor een duurzame toekomst

Als manager Duurzaamheid vertaalt Renée Munster het duurzaamheidsbeleid van BAM naar doelen voor het bedrijfsonderdeel Civiel. Of in haar woorden: ‘Wat moeten wij bij Civiel doen om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen van BAM te halen.’ 

Duurzame domino

In het duurzaamheidsbeleid van BAM dat vorig jaar is geactualiseerd staan grote doelen. 'Naast afvalreductie en het terugdringen van onze directe CO2-uitstoot zijn nu onder meer circulariteit en het beperken van onze CO2-uitstoot in de keten daarbij gekomen. En daar ben ik heel erg blij mee omdat we hiermee mét de keten aan de bak moeten!'

Met een studie Bouwkunde en een master Environment & Resource Management staat Renée goed gesteld voor de ambities. Haar passie voor duurzaam gebruik van grondstoffen kan ze hierin ook helemaal kwijt. Voor Renée is circulariteit dé bouwsteen voor een duurzame toekomst. 'Door circulair te werken, hoef je minder grondstoffen te winnen. Daarmee is je uitstoot minder en het zorgt er ook voor dat je de biodiversiteit ergens minder hoeft aan te raken. Het zijn zo veel radartjes die op elkaar inhaken.’  

 

‘Met een diverser team hebben we beter in de gaten wat Nederland nodig heeft’

Voeten op de werkvloer

Zesenhalf jaar werkt Renée inmiddels bij BAM op het gebied van duurzaamheid. Sinds tweeënhalf jaar als manager Duurzaamheid voor de civiele bouwwerken die we realiseren en onderhouden. ‘Ik wilde heel graag onderdeel zijn van het bedrijfsonderdeel Civiel. Een koplopergroep dat zich bezighoudt met duurzaamheid binnen dit bedrijfsonderdeel, stuur ik aan. Het zijn BAM-collega’s vanuit verschillende vakgebieden die duurzaamheid als extra rol hebben. Ik overzie het geheel.’

Toen ze bij BAM startte, was ze één van de weinige vrouwen. ‘Inmiddels is daar wel een omslag in gekomen.’ Is het belangrijk? ‘Ik vond het niet vervelend om in een mannenwereld te werken. Ongeacht of je man of vrouw bent, hier werken veel mensen met hetzelfde DNA. Daarmee zit je ook vast in een bepaald systeemdenken. Tegenwoordig hebben we meer diverse teams, wat ook voor wat verschillende ideeën en meningen zorgt. Het kost soms meer moeite om elkaar te begrijpen, maar het voorkomt ook aannames en verplicht je om vragen te stellen om de ander te begrijpen. Met een meer divers team hebben we ook beter in de gaten wat Nederland nodig heeft. Dat sluit mooi aan bij het doel van BAM: een maatschappelijke bijdrage leveren voor een mooier Nederland.’

 

Verandering

Comfortabel met het werken in een mannenteam, voelde Renée in eerste instantie niet echt de behoefte of noodzaak om zichzelf als vrouw op een podium te zetten. ‘Nu zie ik dat het noodzakelijk is om verandering teweeg te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar taalgebruik; ik heb verlof op de dagen dat ik thuis ben, mijn mannelijke collega’s hebben een ‘papadag’. Ik ben mijn verlofdagen nu ‘mamadag’ gaan noemen.’

Trots is ze wel op de bouwwereld waarin ze werkt. ‘Ik vind het een mooie sector. Je zet fysiek een stempel op aarde. Je kunt je werk aanwijzen, hoe mooi is dat! Dat heb je niet bij veel functies. Mijn huidige functie heb ik zelf gecreëerd. Ik zeg altijd dat ik mijn toekomstige functie waarschijnlijk ook zelf zal maken. Ik denk iets met circulariteit en grondstoffen; een onderwerp waar we ons meer op moeten focussen. Dat is het mooie van werken voor een groot bouwbedrijf als BAM. Je hebt misschien even wat tijd nodig om dingen voor elkaar te krijgen, maar er is tegelijkertijd ook zoveel mogelijk omdat je zo groot bent.’