Met 4D Plannen voorkomen wij clashes

4D Planning is succesvol ingezet bij de projecten onderdoorgang Amstelstroomlaan in Amsterdam en bij de duurzame parel HOV in ’t Gooi. In een virtueel model zijn, zelfs eenvoudige, 3D-modellen gekoppeld aan de planning. Met het 4D-model hadden beide projectteams het inrijden van de tunnelelementen en alle bijbehorende werkzaamheden gevisualiseerd. Hiermee kregen zij goed inzicht in raakvlakken met de andere werkzaamheden tijdens de tijdsvakken van het inrijden van de betonnen elementen.

Robert Kuijper, werkvoorbereider Amstelstroomlaan: ‘Door gebruik te maken van 4D Plannen zagen we clashes in de planning die we daarvoor nog niet hadden gezien. Sommige werkzaamheden leken op papier mogelijk, maar in de 4D-planning bleken ze gecombineerd een conflict op te leveren. Verder is het 4D-model ook gebruikt tijdens de voorbereiding met onze stakeholders ProRail, GVB en gemeente Amsterdam tijdens draaiboekbesprekingen en voor interne afstemming met het projectteam. Ik heb in ongeveer anderhalve dag een overzichtelijke 4D-planning kunnen maken. Uiteindelijk geeft het 4D-model je in vier minuten inzicht in dit complexe project. Of je nu bekend bent met het project of niet. Dat is veel eenvoudiger dan met het bekende balkenschema.’

Matthijs oude Lohuis, Integraal planner HOV in ‘t Gooi, vult aan: ‘De kracht van 4D Plannen is dat je mensen dwingt om gezamenlijk één beeld te creëren. Met als doel het maken van een goede simulatie. En de meerwaarde zit in het proces daar naartoe.’ Matthijs vervolgt: ‘We hebben 4D Plannen ingezet omdat we bij dit onderdeel van het project beperkte tijd en ruimte tot onze beschikking hadden. Je moet met elkaar dan goed zoeken hoe je die tijd en ruimte het beste benut, zonder conflicterende werkzaamheden. Dat hebben wij tijdens verschillende sessies gedaan. De taakverdeling is dan erg belangrijk. En op een gegeven moment zag je dat de verschillende disciplines elkaar vragen ging stellen. Je wisselt dan inzichten uit. Wat voor de één vanzelfsprekend is, is voor de ander namelijk veel minder logisch. Door dat te bespreken kom je in de beleving van het project op een lijn te zitten. Onze opdrachtgever gaf aan overtuigd te zijn dat wij volledig in control waren. Dat kwam door de combinatie van onze uitleg met het 4D-model. Voor nieuwe projecten zien zij 4D Plannen graag als nieuwe standaard.’

Matthijs haalt een mooi voorbeeld aan uit een ander project: ‘Bij een funderingsproject in Rotterdam hebben wij een 2D-model van het terrein aangevuld met 3D-modellen van het benodigde materieel. Daar hebben we de planning aan gekoppeld en zo konden we met het 4D-model aan onze opdrachtgever laten zien dat wat ons gevraagd werd praktisch onhaalbaar was. Door het te visualiseren zagen zij het probleem ook. Je kunt 4D Plannen dus voor verschillende doeleinden inzetten. Als mooie bijvangst kan je bijvoorbeeld ook de omgeving laten zien wat er staat te gebeuren.’

Livestream vs. 4D Planning

Onderstaande video laat je zien hoe realistisch het 4D-model is aan de hand van een vergelijking met de timelaps van het project Amstelstroomlaan. Zoals je in onderstaande video ziet lopen de livestream en de 4D simulatie mooi synchroon.

Slechts het begin

Daan Temminghoff, projectleider Digital Construction: ‘Vanuit het Digital Construction-programma van BAM zijn we samen met key-users uit de verschillende Business Units bezig om 4D Plannen verder te implementeren. Daarnaast organiseren we trainingen voor iedereen die ook met 4D aan de slag wil.’