Meer toegevoegde waarde voor klanten door slim onderhoud

Jan Willem Venendaal kwam in 2012 bij BAM Infra Asfalt werken als wegbouwkundig adviseur. In 2020 stapte hij over naar BAM Infra Asset management als Maintenance Engineer. Hij wil graag zijn kennis over wegverhardingen toepassen bij Asset Management. Met de komst van de nieuwe digitale dienst ADAPT Wegen is het werk van een Maintenance Engineer de laatste tijd behoorlijk veranderd. In positieve zin.

Elke dag een leerproces

‘In mijn functie als Maintenance Engineer vertaal ik de data die komt uit inspecties en metingen, naar een planmatig meerjarig onderhoudsplan. Daarnaast kijk ik bijvoorbeeld op het project Afsluitdijk mee met de uitvoering om te zien of daar nog aandachtspunten voor onderhoud uit voortkomen. In mijn vorige functie als wegbouwkundig adviseur heb ik toevallig het verhardingsontwerp voor dit project gemaakt. In mijn huidige functie zie ik de effecten van mijn eigen ontwerp. Best interessant! Nu zie ik wat ik toen beter had kunnen doen. Elke werkdag bij BAM is een leerproces!’

De fascinerende kanten van asfalt

Jan Willem gaat verder: ‘Bij toeval ben ik terecht gekomen in het asfalt. Als kind had ik dat nooit gedacht, ik had zelfs nog nooit een asfaltspreidmachine gezien. Na mijn middelbare schooltijd wist ik nog niet precies wat ik wilde gaan doen. Mijn opa had gewerkt bij Rijkswaterstaat en in de wegenbouw. Op zijn advies ben ik Civiele Techniek gaan studeren. Na mijn HTS-studie heb ik eerst twaalf jaar bij KWS gewerkt, voordat ik bij BAM kwam. Fascinerend om me gedurende mijn loopbaan bezig te houden met het ontwerp, de productie en de verwerking en nu het onderhoud van asfalt. Daarmee is de cirkel rond.’

Data, techologie en domeinkennis

ADAPT Wegen is een slimme digitale tool waarin data, technologie en domeinkennis een cruciale rol spelen. De wegbeheerder krijgt hiermee inzicht in de staat en het onderhoudsplan van zijn areaal. Allereerst winnen we data in met een scanauto met een Lidar scanner en camera. Deze data analyseren we vervolgens met AI technologie. Alle data van alle metingen en inspecties komen te staan op een overzichtelijk dashboard met hieraan gekoppeld een meerjarig onderhoudsplan. Superhandig toch!’, lacht Jan Willem.