Investeren in duurzame samenwerkingen

Investeren in duurzame samenwerkingen

Sinds 1997 is Bas de Jong (projectleider) in dienst bij BAM Infra Nederland. Vanuit het rayonkantoor in Honselersdijk werkt hij aan projecten in het Westland, Midden-Delfland en Delft in opdracht van o.a. gemeentes, provincies, waterschappen en TU Delft. Hij heeft inmiddels alle uitvoerende functies doorlopen, van algemeen medewerker naar (assistent) uitvoerder, hoofduitvoerder tot projectleider. 

Bas: ‘In de 26 jaar bij BAM heb ik me beziggehouden met verschillende typen projecten. Van het asfalteren van lokale en rijkswegen tot het aanleggen van tijdelijke bestrating in nieuwbouwwijken, zandophogingen aanbrengen of het plaatsen van persleidingen in het buitengebied. Het valt me op dat we de laatste tijd meer reconstructies uitvoeren dan nieuwe projecten. Bijvoorbeeld vergrijsde wijken met uiteenlopende woningen, die we helemaal opknappen en vergroenen, en er weer één geheel van maken.’

Samenwerken

Bas wilde oorspronkelijk boer worden. Zijn vader was namelijk ook boer. Hij is opgegroeid op een boerderij. Door vakantiewerk kwam Bas in aanraking met de infrastructuur en toen veranderde dit. ‘Als boer werk je vaak alleen, maar in de infrastructuur werk je met een heel team en bouw je samen aan iets. Dat vind ik mooi. Mijn wens was om uiteindelijk leiding te geven aan een groot team met een grote diversiteit aan machines. En niet alleen de samenwerking met mijn eigen team vind ik uitdagend, maar ook de samenwerking met de opdrachtgever, andere BAM-onderdelen of andere partijen op een project. Bijvoorbeeld op de Stevin campus van de TU Delft. Samen met TU Delft en andere partijen hebben we van deze campus een verblijfsgebied gemaakt door de wijk autoluw te maken en te vergroenen. Het is zo veel mooier en toekomstbestendig gemaakt. Daar ben ik trots op’, vertelt Bas.
 

Bekijk het interview met Bas de Jong in de documentaire over het HittePlein van 5:08 tot en met 6:04

Oplossingen voor de toekomst

Als projectleider geeft Bas leiding aan een team van uitvoerders en werkvoorbereiders. Hij kijkt ook graag vooruit naar projecten die nog komen. ‘Ik denk graag na over toekomstige projecten, welke uitdagingen die projecten hebben en welke oplossingen we daarvoor kunnen bedenken, zodat we als team klaar staan als het project op de markt komt. De afgelopen tijd hebben we als team gestuurd op het aannemen van langer durende werken, maar ook op andere contractvormen zoals projecten met een bouwteam. Zo geef ik het team een gezonde basis en zorg ik voor continuïteit in het team.’

In contact met de omgeving

Bas heeft een speciale relatie met opdrachtgever TU Delft waarmee hij de laatste jaren veel heeft samengewerkt. Als je dit vergelijkt met een provincie of Rijkswaterstaat is TU Delft een kleine organisatie, maar wel een bijzondere. ‘TU Delft vindt het uiteraard belangrijk om te blijven bouwen aan een moderne, duurzame en groene universiteitslocatie, maar de ‘winkel’ moet ook altijd open blijven. De omgeving is voor hen een hele belangrijke factor. Op deze universiteit lopen elke schooldag 20.000 studenten en 6.000 docenten rond. En die moeten altijd op tijd bij hun volgende les zijn. En als er examens of tentamens zijn, moet het rustig zijn op de campus. Dus de planning nakomen en altijd scherp blijven zijn belangrijk. En direct bijsturen als er iets niet goed dreigt te gaan.’

Klimaatadaptief plein

Eén van de projecten waaraan Bas werkt op TU Delft Campus is het HittePlein . Aan dit bijzondere, klimaatadaptieve plein geven we samen met The Green Village en diverse ondernemers een nieuwe inrichting. Klimaatadaptatie past binnen de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ waarin duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie centraal staan. BAM wil toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. 

‘Met het HittePlein faciliteert The Green Village op TU Delft Campus een plek voor onderzoekers, ontwerpers en ondernemers om hun ideeën en concepten rondom het thema hittestress in de stad te ontwikkelen en te testen. Juist samenwerking binnen de keten is belangrijk om een maatschappelijke uitdaging als klimaatadaptatie aan te gaan. Daarom zijn we zeer gedreven om mee te werken aan de realisatie van deze proeftuin. De  oplossingen die we samen realiseren op Hitteplein kunnen we in de toekomst ook op andere projecten toepassen.’

Duurzame samenwerkingen

Naast de projecten op TU Delft campus, het asfaltonderhoud in het Westland en de sanering van de gas- en waterleidingen in de binnenstad van Delft, is Bas samen met zijn team ook druk bezig met het voorbereiden van het project N468. Die provinciale weg geven we een veiligere weginrichting waarmee we de weg minder geschikt maken voor doorgaand verkeer en juist geschikter voor bestemmingsverkeer. Door deze weg te verhogen en te verstevigen met steunbermen en damwanden kunnen straks ook zwaardere voertuigen van deze weg gebruik maken. De uitvoerende werkzaamheden starten begin 2024. ‘De komende tijd zal ik intensief met dit project bezig zijn. Daarnaast wil ik me blijven focussen op mooie projecten die we met mijn enthousiaste team kunnen oppakken. Werken die bij ons passen, gericht op samenwerking met de opdrachtgever en andere partijen en op duurzaamheid.’