Impact door vernieuwing!

Onze steden worden drukker. Steeds meer mensen verplaatsen zich op verschillende manieren binnen de stad. Hoe houden we onze steden leefbaar? Met dit soort mobiliteitsvraagstukken houdt Manager Business Development Johan Winnubst zich binnen BAM Infra Nederland bezig.

Van A naar B

Met zijn industriële automatiseringsachtergrond draagt Johan Winnubst graag bij aan vernieuwing. Alles wat hij doet, heeft te maken met vooruitgang. De maatschappij moet erop vooruit gaan en daarin moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Ook als bedrijf. Bouwen van infrastructuur is belangrijk, maar het gaat erom hoe efficiënt we die infrastructuur gebruiken. De diensten die daarbij horen en het gedrag van de gebruikers zijn daarbij van wezenlijk belang.

Johan: ‘Het moet geen straf zijn om van A naar B te reizen. We denken steeds meer na hoe we de reis comfortabel maar ook voor ons zelf vitaal kunnen maken. Een stad moet veilig en bereikbaar zijn. Maar het is de uitdaging om een stad leefbaar te houden. En dat gaat veel verder dan de aanleg van fietspaden of rotondes. Het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot, het introduceren van nieuwe vervoersmodaliteiten, meer groen en het begeleiden van forenzen en bewoners in het motiveren om zo groen en vitaal mogelijk te reizen.

Anders kijken, anders denken

Eind november 2015 kwam Johan Winnubst bij BAM Infra Nederland in dienst. Na gewerkt te hebben bij een ingenieursbureau en de utiliteitsbouw, maakte hij de overstap naar de infrastructuur.

Johan: ‘Ik wilde graag weten hoe deze sector in elkaar steekt en hoe ik daar impact zou kunnen maken. Op dat moment zag ik al dat mobiliteit een interessant vakgebied was waar veel zou gebeuren. En dat is ook wel gebleken. Toen ik bij BAM kwam werken, heb ik me eerst bezig gehouden met digitale onderhoudsdata . Als bouwonderneming kunnen we meer dan alleen de infra in stand houden en fysieke inspecties uitvoeren. Als je alle beschikbare digitale data van onszelf en die van onze opdrachtgever combineert, dan krijg je direct al een totaal ander perspectief op onderhoud. Inmiddels is deze nieuwe, digitale aanpak vrij normaal, maar vijf jaar geleden was dat nog allemaal vrij nieuw binnen de infra.

Op de fiets naar het werk

Via de digitale aanpak kwam Johan ook op Schiphol terecht. De gemalen daar gaven we sensoren, waardoor we beter inzicht kregen in de afvalwaterverwerking. Via Schiphol maakte Johan de stap naar mobiliteit. De bereikbaarheid van Schiphol is een groot goed. Schiphol wil meer dan een luchthaven zijn. Een mobiliteitshub.

Johan vervolgt: ‘Van de 66.000 medewerkers op het Schiphol terrein gingen al zo’n 2.500 medewerkers dagelijks op de fiets naar hun werk. Schiphol wil dat aantal fietsende medewerkers verhogen naar 10.000 en riep daarvoor onze hulp in. In onze pitch hebben we onze complete aanpak toegelicht. Naast het aanleggen van fietspaden en parkeergarages hebben we ook gekeken naar de veiligheid en hoe we medewerkers kunnen stimuleren de auto thuis te laten staan en de fiets te pakken. Schiphol was hiervan onder de indruk; een bouwonderneming die meedenkt over hoe we de medewerkers comfortabel, veilig en vitaal van en naar hun werk laten komen.

Unieke en veilige fietservaring

Digitalisatie speelt ook hier een belangrijke rol bij het verder verhogen van de verkeersveiligheid. We zijn volop bezig om naast fysieke maatregelen de digitale infrastructuur te introduceren. In het besef dat deze opgave complex is en we dit als bouwonderneming niet alleen kunnen, hebben we samen met dataspecialisten Microsoft Nederland, Townmaking en OrangeNXT ons plan verder uitgewerkt.

De samenwerking met Schiphol en onze partners hebben we inmiddels omgedoopt tot ‘goinGDutch’. goinGDutch wil de bereikbaarheid en mobiliteit rondom steden en airport cities verbeteren, een bijdrage leveren aan veiligheid, een fittere beroepsbevolking en een belangrijk aandeel nemen in het verlagen van de Nederlandse CO2-afdruk. We kijken naast aanpassingen aan de infrastructuur ook naar diensten en services die het fietsen stimuleren.

Nieuwe blik op de stad en zijn bewoners

Steden zijn oorspronkelijk ontworpen voor auto’s. Dat is niet vitaal. In een vitale stad verplaatsen veel mensen zich te voet of per fiets. De huidige steden worden steeds meer autoluw met minder parkeerplekken. Een vitale stad krijg je niet zomaar. Dat moet je faciliteren. Je moet de bewoners voorzieningen bieden, zodat de stad toegankelijk, bereikbaar én veilig blijft.

Johan: ‘De laatste jaren zien we een enorme toename aan fietsers en zie we het aantal type fietsen toenemen als e-bikes en speed pedelecs. Door de toename en het verschil in snelheid ontstaan er onveilige situaties in de stad. Een gewone fiets rijdt 15 km per uur, de e-bike haalt 25 km per uur, een racefietser 35 km per uur, terwijl een speed pedelec 45 km per uur gaat. De vraag die we ons en onze opdrachtgevers hebben gesteld: hoe moeten we ons samen gedragen op het fietspad om het veilig en netjes te houden? Samen met de Leerstoel Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam verzamelen we kennis, waarmee we nieuwe inzichten hebben gekregen en nieuwe diensten hebben gecreëerd. Bijvoorbeeld de dienst Samen op het fietspad.

Digitale snelheidsregulering

Een andere, nieuwe dienst die we samen met onze partners binnen goinGDutch hebben ontwikkeld, is Area30. Dit is een innovatieve manier om de steeds populairder wordende speed pedelec en auto’s veilig in te passen in drukke gebieden en tevens aan te laten sluiten bij het beleid van de overheid van50naar30. Om ervoor te zorgen dat fietsers en auto’s maximaal 30 km per uur rijden in deze drukke gebieden hebben we een platform ontwikkeld voor tweewegcommunicatie met de fiets en de auto. Dit hebben wij eerst getest op ons livinglab van Schiphol. En we zijn nu bezig met het onderzoek voor implementatie in binnenstedelijke gebieden. Kortom automatische snelheidsregulering in vastgestelde, drukke gebieden. Toepasbaar op elk merk fiets of auto en elk type software van wegbeheerders. Hiermee behoudt de wegbeheerder de regie en verhoogt zij de veiligheid voor alle weggebruikers.

Johan: ‘Van dit soort initiatieven krijg ik enorm veel energie. Niet alleen omdat we zo bijdragen aan vernieuwing van de maatschappij, maar ook omdat ik privé een enorme fietsliefhebber ben. De digitalisatie in mobiliteit en infrastructuur staat nog maar aan het begin. Er staat nog veel te gebeuren. Als we als bouwonderneming met partners een goede balans tussen infrastructuur, dienstenen de gebruiker kunnen vinden, dan ligt er een mooie toekomst in het verschiet.’