‘Fit zijn om adequaat in te spelen op de veranderingen in de omgeving’

Op haar best als het uitdagend wordt

Maaike Thijssen is manager transformatie bij BAM Infra Nederland. In haar werk begeleidt ze teams bij verandertrajecten. ‘Het maken van een beslissing tot verandering is één, daarna komen de stappen ernaar toe, dat wil je duurzaam doorvoeren.’ 

‘Fit zijn om adequaat in te spelen op de veranderingen in de omgeving’

Maaike werkt BAM Infra-breed binnen verschillende teams om ze te begeleiden bij verandertrajecten. Dit kan zowel gaan om een aanpassing in de organisatiestructuur op zich, als het implementeren van strategische - en verbeterinitiatieven en leiderschapsontwikkeling. ‘We willen als BAM toekomstgericht zijn, aansluiten bij de ontwikkelingen van de omgeving en de markt. Alles wat we doen is om tot een slagvaardige organisatie te komen die doelen kan realiseren en adequaat kan inspelen op veranderingen in de omgeving.’

Systemen

Hoe is het om telkens bij een nieuw team met eigen expertise en inhoud aan te sluiten? ‘Ontzettend leuk en elke keer weer uitdagend en interessant. Ik werk inmiddels elf jaar bij BAM, waardoor ik nieuwe informatie sneller kan plaatsen en mijn interne netwerk helpt daarbij. Wat voor mij werkt is dat ik net genoeg weet van de inhoud. Mijn achtergrond ligt in de bedrijfskunde; organisaties zijn systemen die je op een bepaalde manier kunt organiseren om succesvol naar duurzame doelstellingen te leiden.’

‘Ik zeg altijd dat als ik er niet zou zijn, het ook wel goed zou komen met het team in het verandertraject. Omdat ik er continu bij en mee bezig ben, kan ik zaken organisatorisch voor zijn en het proces versnellen en oog hebben voor de impact van de verandering op de teams. Het is fijn als je iemand hebt die de gezamenlijke agenda bijhoudt en zorgt voor focus op te nemen beslissingen en acties en het managen van de veranderimpact, terwijl het gewone werk ook gewoon nog doorgaat.’
 

Onlangs rondde ze – cum laude (red.)– een master af aan de Radboud Universiteit. Haar masterscriptie schreef ze over inclusief leiderschap en transformationele verandering. ‘Inclusief leiderschap gaat over openheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid. Het gaat over het uitnodigen van andere perspectieven aan de tafel. Het  betekent ook dat je jezelf laat zien als leider. Bewust ruimte geven aan anderen en andere meningen. Als leider moet je ervoor zorgen dat die ruimte er is en dat begint bij jezelf. Dat vraagt moed.’

Inclusief leiderschap

Inclusiviteit is een van de centrale waarden van BAM. ‘We hebben nog veel te doen, maar ontwikkelingen zijn er zeker. Je wilt naar een werkomgeving waar verschillen er mogen zijn, aandacht krijgen of omarmd worden. Een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt om hun verhaal te doen. Als er ruimte is voor die inbreng, zijn mensen ook meer gemotiveerd om bij te dragen aan dat gezamenlijke doel en aan de verandering. Het is ook bewezen dat als die ruimte voor openheid er is, het bijdraagt aan innovatief teamgedrag. En dat is hard nodig voor transformaties.’

Die verandering binnen BAM en de transformaties die dat geeft binnen teams was er, is er en zal er altijd zijn. ‘We werken in een markt die voortdurend in beweging is en hebben een maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. We zijn inmiddels bezig met elektrisch materieel, klimaat adaptief werken en biodiversiteit. Ik ben trots dat we ecologen in dienst hebben. Verder zien we in de markt dat de investeringen zich verplaatsen van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud en dat de manier van samenwerken in de keten zich ontwikkelt. Daarvoor moeten we blijven innoveren en transformeren. Om slagvaardig als organisatie te zijn, waarin de mens centraal staat.’