Ecoloog in de infrastructuur

Marieke Spekreijse is ecoloog bij ons. Zij onderzoekt of er op onze projecten bijzondere planten of dieren zijn waarmee we rekening moeten houden.

Wat doet een ecoloog?

Een ecoloog bij een bouwbedrijf  onderzoekt of er bijzondere planten of dieren zijn waarmee we rekeningen moeten houden.

Marieke vertelt: ‘Veel bouwprojecten zijn buiten in de natuur. Op bijna elk project is er wel een bijzonder dier of plant. Ik bedenk oplossingen hoe we ze kunnen behouden, terwijl wij ons project realiseren. Als ecoloog bij een bouwbedrijf heb ik meer interne informatie, kan ik bepaalde projecten prioriteit geven en lessen van een vorig project neem ik mee naar het volgende project.’

‘Nooit gedacht dat ik als ecoloog bij een bouwonderneming zou gaan werken.'

Steentje bijdragen aan de natuur

Marieke gaat verder: ‘Nooit gedacht dat ik als ecoloog bij een bouwonderneming zou gaan werken. Als kind was ik al gefascineerd door de natuur. Ik wandelde graag buiten in het bos. De flora en fauna in Nederland zijn bijzonder. Ik draag graag mijn steentje bij aan het behoud van onze natuur. Fijn om te zien dat ook bouwondernemingen zich bekommeren om de natuur. Mijn toekomst bij BAM? Ik hoop dat er binnen vijf tot zes jaar meerdere ecologen bij BAM werken.’

Eerst met vergunningen aan de slag

‘Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit in Wageningen solliciteerde ik op de functie Vergunningen Specialist bij BAM. In deze functie zoek je uit welke vergunningen nodig zijn voor een project. Uitzoekwerk en wetgeving vond ik tijdens mijn studie al heel interessant. Daarom sprak deze functie mij aan. In 2019 startte ik met het project Nieuwe Sluis Terneuzen en daarnaast met een aantal tenderprojecten’, vertelt Marieke.

‘Als ecoloog kon ik met deze problematiek meteen aan de slag. Meedenken in mogelijke oplossingen om de hoeveelheid stikstof te verminderen of helemaal geen uitstoot door emissieloos bouwen.'

Stikstofbom

In mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over het Programma Aanpak Stikstok (PAS). Kern van de uitspraak was dat we PAS in de huidige opzet niet meer mogen gebruiken om toestemming te krijgen voor activiteiten met een schadelijk effect op natuur. De impact van deze uitspraak op de bouw is groot. Het heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de woningbouw en de aanleg van nieuwe infrastructuur. Om aan de slag te kunnen op een project moeten we aantonen dat we met onze werkzaamheden en materieel niet of nauwelijks stikstof uitstoten of aantonen dat het niet terecht kan komen in kwetsbare natuurgebieden.

Marieke vervolgt: ‘Als ecoloog kon ik met deze problematiek meteen aan de slag. Meedenken in mogelijke oplossingen om de hoeveelheid stikstof te verminderen of helemaal geen uitstoot door emissieloos bouwen. Al snel realiseerde ik me dat ik in mijn werk als Vergunningen Specialist de ecologie en het onderzoek ernaar toch wel erg miste. Door mijn werk voor de stikstofproblematiek kon ik mijn focus verleggen van vergunningen naar ecologie. Fijn dat het binnen BAM mogelijk is om je te ontwikkelen in de richting die je graag wilt.’

Marieke loopt tussen struiken

Netwerk Groene Bureaus

‘Als BAM Infraconsult zijn we nu officieel kandidaat-lid van het Netwerk Groene Bureaus. Kandidaat-lid, omdat we binnen BAM nog geen ecoloog hebben die al meer dan twee jaar bij BAM werkt. Maar we mogen gebruiken maken van alle voordelen van dit netwerk. Wij zijn eerder op de hoogte van wijzigingen in de regelgeving', vertelt Marieke.

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus. Dit netwerk organiseert symposia en wisselt onderling veel kennis uit. Ook stellen ze bijvoorbeeld het vleermuisprotocol op.

Van oeverzwaluwnesten naar kamsalamanders

‘In mijn dagelijkse werk maak ik nog steeds veel stikstofberekeningen voor (tender-) projecten waar stikstof een probleem is. Daarnaast schrijf ik veel ecologische werkprotocollen. Bijvoorbeeld voor het project de Volkerakbrug. Daar zijn veel oeverzwaluwnesten, waarvoor we maatregelen moeten treffen. Tijdens onze werkzaamheden kunnen de zwaluwen de huidige nesten niet gebruiken, maar moeten we op een andere plek nesten creëren. Ook moeten we voor een onderhoudsproject BBV Twente van ProRail ecologische maatregelen treffen voor de behoud van de reptielen (kamsalamander en levendbarende hagedis) die langs het spoor leven. Genoeg te doen dus voor mij!’