Dichter op het werk door mobiele onderzoeksruimtes asfalt

Dichter op het werk kwaliteitscontroles uitvoeren. Zodat we sneller meetresultaten hebben en gerichter kunnen bijsturen om zo de kwaliteit van de wegen die we bouwen kunnen garanderen. Dat is de insteek van de nieuwe mobiele onderzoeksruimtes voor BAM Infra Regionaal. En er zitten meer voordelen aan. We gingen in gesprek met Rémy van den Beemt, Hoofd Technologie bij BAM Infra Asfalt. Door hem en zijn team beschikken we nu over twee mobiele onderzoeksruimtes.

Snel sturen op kwaliteit

‘Steeds vaker willen we zo duurzaam mogelijk bouwen. Als wij ergens aan het werk zijn om bijvoorbeeld een weg te vernieuwen. Dan wil je allereerst weten wat de kwaliteit is van de materialen die vrijkomen, omdat je ze graag weer wil hergebruiken. Bijvoorbeeld ophoogzand, funderingsmateriaal of als nieuwe grondstof voor in asfalt’, begint Rémy. ‘We nemen monsters en testen die in een van onze negen vaste laboratoria in het land. Maar ook als we allerlei nieuw materiaal aanvoeren bij bijvoorbeeld een project zoals de Vechtdal Verbinding. Daar komen ook nieuwe wegen in het vrije veld. Ook van die nieuwe materialen moeten we de kwaliteit onderzoeken om uiteindelijk de kwaliteit van ons werk te kunnen garanderen.’ Rémy vervolgt: ‘Hoe sneller je de kwaliteit kan beoordelen, des te beter is het eindresultaat.

'Het is een mooi voorbeeld waarbij wij als bouwer de ruimte invullen die opdrachtgevers ons bieden om slimmer te bouwen.'

Slimmer bouwen

‘Door op een strategische locatie te staan met onze onderzoeksruimte verliezen we geen kostbare reistijd. De mobiele onderzoeksruimtes zijn ontstaan vanuit gesprekken met onze collega’s op projecten. En natuurlijk omarmen ook onze opdrachtgevers deze ontwikkeling. Het is een mooi voorbeeld waarbij wij als bouwer de ruimte invullen die opdrachtgevers ons bieden om slimmer te bouwen. Het is in die zin geen innovatie. Wel een efficiëntere manier van bouwen.’

‘Het is alleen niet zo dat we deze mobiele units op elk project kunnen inzetten,’ zegt Rémy. ‘Je hebt wel projecten nodig van enige omvang en met enige doorlooptijd. Dan pas loont het om deze mobiele onderzoeksruimtes in te zetten.’

'De komende drie jaar gebruiken we er een bij het project op de Afsluitdijk. En de andere staat de komende twee jaar bij het project Vechtdal Verbinding,'

Vliegende start

‘We hebben twee prachtige projecten waar we de units nu in gaan zetten. De komende drie jaar gebruiken we er een bij het project op de Afsluitdijk. En de andere staat de komende twee jaar bij het project Vechtdal Verbinding,’ klinkt een trotse Rémy. ‘Dan is het intern natuurlijk makkelijker uit te leggen waarom we dit moeten doen. Op termijn gaan we naar meer van dit soort units toe. Misschien wel vijf of zes. Zijn er op een gegeven moment geen grote projecten, maar wel vele kleine? Dan zetten we ze op een strategische plek. Van daaruit kunnen we dan de regio bedienen.’

'De mobiele onderzoeksruimtes dragen zo direct bij aan het verkleinen van onze eigen footprint.'

Kleinere CO2-footprint

Voorheen moest een laborant of technoloog aan het begin van de dag eerst zijn nucleaire meetapparatuur ophalen. Deze staan vaak opgeslagen op vergunde locaties bij een asfaltcentrale. Vervolgens gaat hij naar het project om metingen te verrichten en monsters te nemen. Om aan het einde van de dag de monsters weer in het lab van een asfaltcentrale uit te werken en de meetapparatuur weer op te slaan. De tijd dat onze medewerkers in de auto zitten, kunnen zij niet besteden aan het beheersen van onze kwaliteit. Daarbij is het vele op en neer rijden voor onze mensen ook niet wenselijk. Doordat we vanuit een projectlocatie kunnen opereren, zitten de medewerkers van de afdeling Technologie nu veel minder in de auto. De vele kilometers die zij af moesten leggen, levert ook de nodige CO2-uitstoot op. De mobiele onderzoeksruimtes dragen zo direct bij aan het verkleinen van onze eigen footprint. Een belangrijke bijdrage die past binnen de BAM-ambitie om onze totale footprint zo klein mogelijk te houden.’

'Voorspelbare prestaties. Met deze mobiele onderzoeksruimtes leveren wij daar een positieve bijdrage aan.’

Betere omstandigheden

‘Maar,’ benadrukt Rémy, ‘het maakt het werk voor ons team ook veel aantrekkelijker. Ondanks dat we met onregelmatige tijden te maken hebben, moet je er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze mensen hun werk zo prettig mogelijk kunnen doen. Je hebt nu veel minder loze kilometers. Je kunt dus veel efficiënter en veel veiliger werken, omdat je minder op de weg zit. Dat vind ik ook een enorm belangrijke winst.’ Rémy vervolgt: ‘Verder zijn de ruimtes helemaal in overleg tussen onze mensen en de leverancier ingericht. Echt maatwerk. Dat maakt het prettige ruimtes om in te werken. Als een werk klaar is, moet de klant hebben gekregen wat ze vooraf in gedachten hadden. Voorspelbare prestaties. Met deze mobiele onderzoeksruimtes leveren wij daar een positieve bijdrage aan.’