Duurzaamheid bij BAM

Wij dragen duurzaamheid een warm hart toe omdat het maatschappelijke waarde toevoegt voor onze klanten en voor onszelf. Wij leveren een actieve bijdrage aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten door creatieve en innovatieve oplossingen te bieden voor de uitdagingen die wij gezamenlijk zien.

Nieuwe marktomstandigheden vragen om innovatieve, duurzame oplossingen met lage levensduurkosten. Om die uitdaging aan te gaan blijven wij initiatieven ontwikkelen waarmee wij de norm stellen voor een integrale en efficiënte benadering van duurzaamheid en levensduur.

Bij alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen werken wij nauw samen met medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Met onze partners bevorderen en ontwikkelen wij in een open dialoog duurzame oplossingen en best practices voor onze projecten. BAM streeft ernaar haar energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-emissies te verminderen. De terugdringing van onze impact op natuurlijke grondstoffen geven wij eveneens veel aandacht. We zoeken naar alternatieve materialen en methoden om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren en recycling te bevorderen.

De duurzaamheidsverslaggeving van BAM Groep is vastgelegd in het Integrated Report. Dit stelt ons in staat om zo transparant mogelijk over duurzaamheidsaspecten of maatschappelijk verantwoord ondernemen te rapporteren.

Bekijk hier het Integrated Report over 2019.