Bestuur

De directie van BAM Infra Nederland bestaat uit Marinus Schimmel, Ghislaine Aarts en Rob Kalma.

Marinus Schimmel – directeur

Marinus Schimmel (1955) is opgeleid als marketeer en begon zijn loopbaan in de tijdschriftenwereld. Hierna bekleedde hij een aantal commerciële- en marketingfuncties bij o.a. Seagram en Pfizer. Hij studeerde vervolgens bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en vervulde daarna diverse algemene directiefuncties bij o.a. Strukton en Stork.

In 2013 trad hij in dienst bij BAM als directeur Accommodatie Asset Management, waarna hij directeur werd bij BAM Infratechniek. Sinds 2014 is Marinus directeur van BAM Infra Nederland. Onder zijn leiding heeft het bedrijf een ingrijpend veranderingsproces ondergaan en is de organisatiestructuur vereenvoudigd tot vier Business Units.

Marinus: ‘Ik ben ongelofelijk trots op het feit dat BAM Infra tijdens het veranderingsproces gewoon doorgegroeid is. Het bedrijf bruist, we zijn vernieuwend en vooruitstrevend. De komende tijd gaan we de markt laten zien dat wij toonaangevend zijn op het gebied van belangrijke thema’s als verstedelijking & mobiliteit, energie-efficiëntie en asset management. Hierbij stellen we de klant centraal: samen met onze klanten ontwikkelen we oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken, en maken daarbij maximaal gebruik van de mogelijkheden die digitalisering ons biedt. Als leidinggevende daag ik mensen graag uit net een stapje verder te gaan dan ze uit zichzelf zouden doen. Dán kom je tot vernieuwende en innovatieve ideeën.’

Veiligheid
‘Staat onbetwist op nummer 1 voor mij. Het is mijn persoonlijke missie onze medewerkers te doordringen van het belang hiervan. Binnen BAM zijn we verantwoordelijk voor elkaar en ik vind het erg belangrijk dat iedereen in een veilige en prettige omgeving zijn werk kan doen.’

Ghislaine Aarts – directeur Human Resources (HR)

Ghislaine Aarts (1970) studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als afstudeerrichting Arbeid, Arbeidsverhoudingen en HRM. Vervolgens volgde zij aan de Academie voor Management in Groningen de leergangen voor HR-strateeg en Talent- en Organisatieontwikkeling.

Zij startte haar loopbaan in de uitzendbranche, deed ruime ervaring op als consultant binnen diverse bedrijven en trad in 2006 in dienst bij Rabobank Nederland. In 2009 stapte zij over naar Eneco, waar zij diverse HR managementfuncties bekleedde. Sinds 2014 is Ghislaine werkzaam bij BAM. Eerst als directeur HR bij BAM Civiel en sinds eind 2014 als directeur HR bij BAM Infra Nederland. Zij maakt tevens deel uit van de directie.

Naast HR is Ghislaine ook verantwoordelijk voor de afdelingen KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) en Communicatie. Hierbij zet zij zich met name in voor verbindend leiderschap en diversiteit. De afgelopen jaren heeft zij mede vorm gegeven aan de nieuwe organisatiestructuur van BAM Infra Nederland.

Ghislaine: ‘Mijn missie is op vernieuwende wijze optimaal invulling te geven aan onze strategie op het gebied van HR. Daarbij stellen we gezamenlijk de functies en competenties vast die we in de toekomst nodig hebben, en bepalen we hoe we onze medewerkers ‘fit for the job’ en ‘fit for the future’ krijgen. Speerpunten hierbij zijn samenwerking, duurzame inzetbaarheid, het ontwikkelen van competenties, sociale innovatie en co-creatie.’

Motto
‘Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen.’
(Afrikaans gezegde)

Rob Kalma – directeur Finance

Rob Kalma (1964) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na afronding daarvan behaalde hij zijn master in bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een postdoctoraal als Controller aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Hij startte zijn carrière bij Siemens Nederland als controller, werd vervolgens hoofd Planning & Control bij NS Cargo en trad in 2000 in dienst bij Stork Infratechniek als controller, waarna hij in 2003 benoemd werd tot financieel directeur van Stork Worksphere. In 2006 werd Stork Worksphere overgenomen door  Strukton, waarna Rob in 2009 financieel directeur van Strukton Group nv werd. In 2012 maakte hij de overstap naar BAM, en werd in januari 2015 benoemd tot financieel directeur van BAM Infra Nederland.

In zijn huidige functie is Rob verantwoordelijk voor de afdelingen Finance en Informatiemanagement. De afgelopen jaren heeft hij deze afdelingen vormgegeven door diverse veranderingen in de organisatie en systemen door te voeren, waardoor de kwaliteit en efficiëntie zijn toegenomen.

‘Ik ben trots op de dynamiek binnen BAM Infra, en de voortdurende wil die er leeft om te verbeteren. Ik kijk graag verder dan naar Finance alleen, en zie het als een van mijn taken om alle afdelingen met elkaar te verbinden en integraal samen te werken. Hierin speelt digitalisering een grote rol, mede ondersteund en gestuurd door Informatiemanagement.’