Samen sterk voor een veilige fiets- en voetgangersverbinding naar Den Haag Centrum

Het Trekvliettracé is een belangrijke regionale fietsroute. Het verbindt de binnenstad van Den Haag met de Haagse stadswijken Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. Het kruispunt bij de Mercuriusweg en de Trekvlietbrug is nu druk en onveilig voor fietsers en voetgangers. Samen met gemeente Den Haag bouwen we een nieuwe onderdoorgang voor langzaam verkeer onder de huidige Trekvlietbrug. Dit zorgt straks voor een veilige verbinding.

In de nieuwe situatie hebben fietsers en voetgangers straks een goed overzicht. Daarnaast is de onderdoorgang vrij van obstakels en donkere hoekjes. Aan beide uiteinden van de nieuwe kade komen zogenaamde Binckplekken: balkons die de onderdoorgang markeren en de beleving van het water vanaf de kade versterken. Hoewel een voorlopig ontwerp voor een onderdoorgang bij de Trekvlietbrug er al was, zag het ingenieursbureau van de gemeente ‘best wel wat uitdagingen in maakbaarheid’. ‘We hebben het hier wel over een onderdoorgang maken onder een bestaande brug, terwijl de brug in gebruik blijft’, vertelt Steffanie Merema, projectmanager bij de gemeente Den Haag. ‘We zagen risico’s in haalbaarheid, maar zeker ook op het gebied van veiligheid. Omdat we zelf onvoldoende expertise hiervoor in huis hebben, besloten we een uitvraag voor een bouwteam te doen.’

Beweegbare brug Den Haag bouwteam BAM Infra duurzaam maximale score tender

Links: Karst Jan Karsten, regiomanager bij BAM Infra Nederland
Rechts: Steffanie Merema, projectmanager bij de gemeente Den Haag

Krachten bundelen in een bouwteam

De tender had vier gunningscriteria: het samenstellen van een bouwteam, kansen, duurzaamheid en risicobeheersing. Steffanie: ‘Doorgaans kom je als opdrachtgever met een uitgewerkt bestek of met een functionele eisenset bij een opdrachtnemer. Wij hebben uitdrukkelijk voor een variant daarop gekozen, een bouwteam. Zo konden we onze expertise en die van het bouwbedrijf waarmee we in zee zouden gaan, bundelen. Wij kennen de weg binnen het stadhuis, weten welke vergunningen er nodig zijn, hebben zicht op de ontwikkelingsplannen voor het gebied en weten ook op milieukundig gebied wat er met de grond is gebeurd. Het bouwbedrijf brengt expertise in constructie en bouw, waardoor je samen alles in huis hebt.’

Beweegbare brug Den Haag bouwteam BAM Infra duurzaam maximale score tender

Maximale tenderscore

Op alle onderdelen in de tender scoorden we de maximale score. ‘In eerste instantie wilde gemeente Den Haag de bouw in twee fasen doen. Hierbij zou in elke fase een rijrichting afgezet worden. Wij hebben voor een andere bouwmethode gekozen waarin we de gehele onderdoorgang inrijden tijdens een volledige wegafsluiting in de voorjaarsvakantie van 2025,’ vertelt Karst Jan Karsten, regiomanager bij BAM Infra Nederland. ‘De methode is meer gericht op duurzaamheid, risicobeheersing, veiligheid en samenwerking. In het voorlopig ontwerp zagen we veel uitdagingen. Het bouwen onder een brug waarbij een tunnelbak geplaatst moet worden, brengt op verschillende onderdelen veel risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid in de constructie, maar ook voor de verkeersgebruikers tijdens het bouwproces wanneer de brug deels openblijft. Door de onderdoorgang ernaast te bouwen en deze in een volledige wegafsluiting in te rijden, is de situatie voor zowel weggebruiker als bouwplaatsmedewerkers veel veiliger dan twee keer een halve tunnel inrijden met verkeer ernaast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hijsbewegingen.’

Kort en hevig

Na het gunnen van de tender zijn we in november 2023 met het technisch bouwteam gestart met ontwerpateliers. Elke donderdag komt het team samen tijdens een samenwerkdag. Inmiddels ligt er een aangepast voorlopig ontwerp, waarin ook aanpassingen aan de kade, de brug en de hemelwaterafvoer zijn meegenomen. 

De grootste verandering in het nieuwe ontwerp is dat we de brug niet meer gefaseerd aanpakken. ‘We kiezen voor kort en hevig’, aldus Steffanie. ‘De voorbereidingen, waaronder het aanpassen van de kade en het deels afsluiten en afstorten van de Trekvliet staan nu gepland in november 2024, maar is afhankelijk van verschillende factoren. De Trekvlietbrug wordt volgend jaar negen dagen afgesloten en weggehaald, zodat we de tunnelbak kunnen plaatsen. Dat geeft minder risico en overlast dan een half jaar lang een halve brug open. Voor de weggebruikers, maar ook voor de bouwplaatsmedewerker.’ 

Meerwaarde

Zowel Steffanie als Karst Jan ervaren de samenwerking binnen het bouwteam als grote meerwaarde voor het project. Karst Jan: ‘We hebben allebei specifieke kennis en kunde in huis die we van elkaar kunnen gebruiken. Op deze manier kijk je ook bij elkaar in de keuken en krijg je wederzijds begrip voor wat er gebeurt.’ ‘Het is ongelooflijk wat we in deze korte tijd samen voor elkaar hebben gekregen’, reageert Steffanie. ‘BAM heeft in korte tijd het ontwerp goed doorgrond en we zijn snel met het definitief ontwerp gestart. We hopen dat alle risico’s meevallen en we het project volgens planning met elkaar kunnen realiseren.’ 

Beweegbare brug Den Haag bouwteam BAM Infra duurzaam maximale score tender

Ontwerp en visuals: ipv Delft creatieve ingenieurs