Samen op weg naar ketengelijkwaardigheid

Project Start-Up stuwcomplex Driel

Project Start-Up stuwcomplex Driel

De komende zes jaar voert combinatie Vitaal, waar BAM Infra Nederland een onderdeel van is, binnen het prestatiecontract ‘Kunstwerken’ het vaste onderhoud van sluizen, gemalen, aflaatwerken en bruggen van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland uit. Datagedreven onderhoud, duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijke onderdelen in het nieuwe contract. Hoe geven we hier vorm aan? Ronnie Koster, projectmanager Vaarwegen bij Rijkswaterstaat, en Jaap van den Elshout, projectmanager bij Combinatie Vitaal/BAM Infra Nederland, vertellen hoe ze dit samen aanpakken.

In het prestatiecontract ‘Kunstwerken’ zijn twee projecten samengevoegd: Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek (RSN) en IJsseldelta en Twentekanalen (IJTK). Combinatie Vitaal bestaat uit BAM Infra Nederland, Van den Herik en Swarco. SPIE is aangehaakt als strategische partner.

Jaap van den Elshout: ‘Het lijkt een voordeel dat alle huidige bedrijven ook bij de vorige contracten betrokken waren. Toch spreekt dat niet voor zich. De verschillende bedrijven komen in een andere contractcombinatie en in een ander contract terecht.’

Data delen met opdrachtnemer

Het contract vraagt om andere expertises. Van den Elshout: ‘Het vorige contract was met name uitvoerend. Nu zijn we meer gericht op de groei van Rijkswaterstaat als assetmanagementorganisatie. We gaan kennis en kunde inbrengen. En we denken met Rijkswaterstaat mee in de besluitvorming, zodat we het onderhoud aan bijvoorbeeld de gemalen bij Eefde, Delden en Hengelo beter kunnen programmeren.’ Ronnie Koster vertelt waarom dit zo belangrijk is: ‘Door beter gebruik te maken van verschillende data, zoals temperatuur, spanningen en weerstand, zien we storingen beter aankomen en kunnen we daarnaar handelen.’ Dat vraagt volgens hem wel om een andere manier van samenwerken. Koster legt uit: ‘Vroeger was er meer terughoudendheid en zeiden we: Rijkswaterstaat is eigenaar van de data. Als we anderen toegang geven tot onze gegevens, weten we niet wat ermee gebeurt. Die krampachtigheid hebben we losgelaten, we willen onze data delen. Als we de cybersecurity en privacy goed regelen, kan dat ook heel goed. Op deze manier werken we met de opdrachtnemer samen op basis van

Nieuwe competenties

Koster geeft aan dat het delen van eigen data met de bouwonderneming in 2017 is begonnen. Hij vertelt: ‘Bij sluis Eefde hebben we vanaf dat jaar flink gepilot. Die ervaringen met datagedreven assetmanagement hebben we meegenomen in het nieuwe contract. We zijn het pilot stadium voorbij! De technologie is er, de exercitie zit nu vooral op de mens. En dat vraagt om andere competenties en vaardigheden, in beide projectteams.’ Van den Elshout vult aan: ‘We hebben aan onze kant collega’s aan het team toegevoegd die gericht zijn op de groei van Rijkswaterstaat als assetmanagementorganisatie en die dit kunnen uitdragen.’

Rol van de beheerder

Van den Elshout geeft aan dat de rol van de beheerder in de regio bij die samenwerking onontbeerlijk is. ‘In de transitiefase hebben we in de driehoek projectteam, regio, opdrachtnemer wekelijks overleg gehad waarbij we elkaar informeerden en toetsten of we nog met de goede dingen bezig waren. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor de samenwerking de komende jaren’, legt hij uit. ‘Ook dit is een verschil met vroeger’, zegt Koster: ‘Door op deze manier samen te werken, kom je voor minder verrassingen te staan, wordt de kwaliteit beter en de samenwerking leuker.’ Niet onbelangrijk voor een contract dat in totaal wel tien jaar kan duren.

Veiligheid: Melden, Aanspreken, Opletten

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van het prestatiecontract ‘Kunstwerken’. Van den Elshout vertelt hierover: ‘Het contract betreft een uitgestrekt areaal met veel objecten en stakeholders die hier gebruik van maken. Veiligheid is het belangrijkst. Daarom hanteren we het principe ‘Je werkt veilig, of je werkt niet’.’ Tijdens de project start ups stond het thema dan ook hoog op de agenda. Van den Elshout benoemt dat ze aan het einde van de sessie het monument hebben bezocht van de duiker die bij stuwcomplex Driel in 2017 is overleden. Hij geeft aan dat het belang van veiligheid daarmee direct invoelbaar wordt: ‘Als we niet veilig te werk gaan, dan kan er dit gebeuren.’ Ook hierin trekken de twee partijen gezamenlijk op, onder meer door de veiligheidscultuurmeting gezamenlijk op te zetten. Koster: ‘Het contract is de basis, het doel staat voorop. Maar we willen zo samenwerken dat we gelijkwaardige partners zijn.’