Innovatie BAM voor duurzaam meerjarenonderhoud Zuid-Holland

Het onderhoud van wegen, bewegwijzering, signalering en groen is van groot belang voor een blijvend goed en veilig werkende infrastructuur. Onder de term ‘asset management’ komt een veelvoud van beheer- en onderhoudstaken samen. Optimale planning is een van de essentiële aspecten hiervan, maar niet minder belangrijk is kostenbeheersing. En zoals zo vaak, heeft het één sterk met het ander te maken. De provincie Zuid-Holland koos voor een vooruitstrevende aanpak van BAM Infra Nederland.

Binnen een 10-jarig duurzaam onderhoudscontract met de provincie Zuid-Holland zet BAM -  samen met combinant en partner Krinkels - sinds 2017 een nieuwe integrale systematiek in, waarbij een geavanceerd systeem real-time in beeld heeft hoe alle assets in de regio Zuid-Holland Oost eraan toe zijn. Met behulp hiervan is het mogelijk om onderhoudsplanningen en -werkzaamheden voor zowel de korte als lange termijn zeer nauwkeurig te programmeren en in te richten. Meer overzicht, meer inzicht, minder kosten, minder verrassingen en hogere kwaliteit: dat was de inzet. Halverwege de looptijd van het contract maken we de tussenbalans op met Hans Hoogeveen (Provincie Zuid-Holland), Jaap van den Elshout (BAM Infra Asset Management) en Tom van Beekum (BAM Infra Regionaal). Wat zijn de ervaringen met deze innovatieve aanpak, zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer?

Asset management: een complex geheel

Hans Hoogeveen, namens de provincie de contractmanager van het projectteam, legt uit: ‘Als wegbeheerder willen we voor de weggebruikers een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het wegennet, op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier. Voor al die assets geldt een termijn waarop groot onderhoud wordt gepleegd, en daarop plan je. Maar natuurlijk zijn daar altijd afwijkingen op mogelijk. Een weggedeelte met een asfaltlaag die sneller slijt dan voorzien, een daling van de ondergrond als gevolg van droogte, noem maar op. Uiteraard spring je daar zoveel mogelijk op in, op basis van actuele metingen, maar het is een complex geheel.’

Hans Hoogeveen

Hans Hoogeveen (Provincie Zuid-Holland): Als wegbeheerder willen we voor de weggebruikers een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het wegennet, op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier.'

Het tegenovergestelde kan overigens ook gebeuren: dat een deklaag bij nader inzien langer blijkt mee te gaan dan vooruit berekend. Hans: ‘Dan zou je het geplande onderhoud feitelijk nog even kunnen laten wachten. Kortom: hoe meer je specifiek vooruit kunt kijken, hoe efficiënter en gerichter je kunt programmeren en opereren.’

Gebiedscontract

Om aan deze omstandigheden tegemoet te kunnen komen, kwam BAM Infra Asset Management bij de aanbesteding van het Gebiedscontract met een innovatieve oplossing voor de asfaltverharding. ‘In eigen huis hebben we een programma ontwikkeld dat niet alleen de asfaltverharding gedetailleerd in beeld brengt inclusief de onderhoudstoestand, maar dat ook in staat is te berekenen waar en wanneer langdurig onderhoud het beste kan worden uitgevoerd', vertelt Tom van Beekum. 'Dat gebeurt allemaal op basis van digitale gegevens en metingen die we uitvoeren. Je kunt het een rekentool noemen, maar het is veel meer dan dat. Gaandeweg krijg je steeds meer data, wordt het systeem steeds slimmer, de analyses worden steeds beter en we kunnen ook specifiek kijken naar de planning per traject of baanvak.’