Digitaal asset management ondersteunt duurzame ambities Port of Amsterdam

Digitaal asset management ondersteunt duurzame ambities Port of Amsterdam

Fotobijschrift: links; Bert Wijnstroot, beheerder Westpoort van Port of Amsterdam; rechts; Roeland Fuhring, projectleider bij BAM Infra Nederland

De Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Met een goederenoverslag van 100 miljoen ton per jaar behoort Amsterdam tot de top vijf zeehavens van West-Europa. De strategische en centrale ligging in Europa maakt de haven makkelijk bereikbaar en verzekert uitstekende verbindingen met alle grote Europese markten.

De havenregio is een stad op zichzelf; met gebouwen, wegen en andere infrastructuur die hoort bij een logistiek knooppunt als dit. Die infrastructuur wordt intensief gebruikt en moet dus ook in goede conditie zijn en blijven.

Voor het beheer en onderhoud van de ruim honderd kilometer aan wegen, straatverlichting, bewegwijzering en andere ‘assets’ ligt de verantwoordelijkheid bij Port of Amsterdam. Dit havenbedrijf is eigendom van de Gemeente Amsterdam, maar opereert met 350 medewerkers geheel zelfstandig.

‘Bij duurzaamheid past dat we kijken naar innovatieve methoden om het onderhoud van onze wegen te verbeteren.’ – beheerder Bert Wijnstroot (Port of Amsterdam).

Grootse haven met een minimale voetafdruk

Als een van de vijf grootste Europese havens zet Port of Amsterdam hoog in wat betreft innovatie en duurzaamheid. Economisch sterk en stabiel, met een goede marktpositie en met veel aandacht voor het milieu, de directe omgeving en de maatschappij. Dat betekent ook: fysieke overlast en milieubelasting tot een minimum beperken. Een grootse haven met een minimale voetafdruk, is het motto.

Een van de consequenties van deze missie is zorgen voor een optimaal onderhoud van de infrastructuur. Zorgen voor minder slijtage, langduriger gebruik van middelen en de inzet van herbruikbare materialen. Ook op dat gebied zijn innovatieve oplossingen leidend voor duurzaam, efficiënt beheer en voor een nauwkeurige meerjarenplanning. Hiervoor werkt Port of Amsterdam samen met BAM Infra Nederland.

Digitaal asset management ondersteunt duurzame ambities Port of Amsterdam

‘Digitaal Asset Management geeft een veel betere voorspelbaarheid, dus een efficiëntere meerjarenplanning. Dat scheelt tijd, geld en materialen.’

Innovatieve methoden

‘Bij onze ambities op het gebied van duurzaamheid past dat we kijken naar innovatieve methoden om het onderhoud van bijvoorbeeld onze wegen te verbeteren’, zegt Bert Wijnstroot, beheerder Westpoort van Port of Amsterdam. ‘Dus wil je goed en objectief in kaart hebben hoe de wegen eraan toe zijn, waar reparaties nodig zijn en wanneer je in de toekomst bepaalde werkzaamheden kan verwachten.’

Enkele jaren geleden zocht Port of Amsterdam contact met BAM Infra Nederland om de mogelijkheden te onderzoeken, maar vond op dat moment nog niet de juiste match. Inmiddels passen de wensen van het havenbedrijf goed bij het actuele aanbod van BAM Infra Nederland, bekend als ADAPT Wegen. Volgens projectleider Roeland Fuhring van BAM Infra Nederland is dat een logisch onderdeel van voortschrijdende ontwikkeling. ‘Het is helemaal in lijn met de innovaties die we integreren bij asset management. Een permanent proces, waarbij we voortdurend nieuwe kennis opdoen en toepassen.’

Data en digitale technieken

Een belangrijk element bij de inspectie van de staat van de infrastructuur is de verschuiving van subjectieve beoordeling naar de inzet van data en digitale technieken. Bert Wijnstroot: ‘Voor een gedegen meerjarenplanning wil je alle aspecten in je beoordeling en prognoses meenemen. Tot voor kort werd de inspectie van wegen en omgeving gedaan door onze eigen schouwers. Schadebeelden waren daardoor altijd deels subjectief en soms enigszins gevoelsmatig, hoe deskundig ook. Als modern en duurzaam havenbedrijf wil je zo nauwkeurig mogelijk weten wat de stand van zaken is om daar zo goed mogelijk op te kunnen inspelen. Niet alleen nu, maar ook in de nabije toekomst. Die aanpak hebben we nu samen met BAM Infra Nederland in gang kunnen zetten.’

‘Door combinatie van technologie, data en domeinkennis krijg je met ADAPT Wegen een snel en nauwkeurig overzicht.’ - projectleider Roeland Fuhring (BAM Infra Nederland)

ADAPT Wegen

Projectleider Roeland Fuhring licht toe: ‘Je wilt zoveel mogelijk objectieve data verzamelen om een precies beeld te hebben van de staat van onderhoud op iedere plek; vervolgens laat je daar algoritmes op los. Stap één binnen ADAPT Wegen is dus een totale inspectie van de wegen en assets, gevolgd door een permanente periodieke monitoring. Met een soort Google Streetview-auto hebben we meter voor meter alles in kaart gebracht en de data en beelden verzameld. Daardoor hebben we een compleet 3D-beeld van de totale omgeving, inclusief bomen, lichtmasten en andere assets. Lasermetingen maken nauwkeurige registratie mogelijk. 
 

Roeland vervolgt: ‘We beschikken nu letterlijk over scheepsladingen aan data, die we samenbrengen in een dashboard. Maar wat hebben we aan data en technologie zonder domeinkennis. De domeinkennis die onze maintenance engineers hebben opgebouwd, is cruciaal bij het interpreteren van alle data. Door deze combinatie van technologie, data en onze domeinkennis krijg je met ADAPT Wegen een snel en nauwkeurig overzicht van hoe de wegen en assets als verkeersborden, OV-masten en bermbeveiliging eraan toe zijn. En heel belangrijk, een beter en gerichter asset management advies. Digital Asset Management geeft een veel betere voorspelbaarheid, dus een efficiëntere meerjarenplanning. Dat scheelt tijd, geld en materialen.’

Beheerder Bert Wijnstroot benadrukt dat op deze manier een veel nauwkeuriger schadebeeld mogelijk is dan voorheen, op ieder vlak: scheurvorming, rafeling, dwarsonvlakheid, oneffenheden en randschade. Niets ontgaat de datagedreven monitoring, de gegevens zijn transparant en up-to-date. ‘Als we vooruitkijken, zie ik ook mogelijkheden om het onderhoud van de kademuren te organiseren en te plannen.’

Vooruitlopen op de nieuwste ontwikkelingen

Innovatie en duurzaamheid zijn de noemers waaronder Port of Amsterdam en BAM Infra Nederland elkaar hebben gevonden. Bert Wijnstroot: ‘De focus op voortdurende verandering en vernieuwing herkennen we bij elkaar. Vooruitlopen op de nieuwste ontwikkelingen is essentieel. De energietransitie – in onze haven worden bijvoorbeeld in 2030 geen kolen meer overgeslagen – en de structurele veranderingen in goederenstromen vragen van ons dat we ons voor de lange termijn voorbereiden op vernieuwing. Daar maken we met BAM Infra Nederland serieus werk van. Met de blik vooruit.’

Een mooi voorbeeld van optimale planning geeft de havenbeheerder tot slot. ‘Voor 2023 hebben we alles op dit moment al goed in kaart en gepland. Zo hebben we ook meteen ruimte gecreëerd om ons voor te bereiden op wat ons in 2024 te doen staat. En dat wordt een druk jaar, weten we nu al.’

ADAPT Wegen

Onze digitale dienst ADAPT Wegen geeft goed inzicht in de staat van de wegen en het bijbehorende wegmeubilair.

Meer weten?