Onze voorwaarden

Met algemene inkoopvoorwaarden is het direct duidelijk onder welke voorwaarden wij inkopen. Met deze regels verkleinen we eventuele risico's. Belangrijke punten die hierin staan vermeld zijn:

  • Aansprakelijkheid
  • Betalingstermijn
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Garantie

Bekijk onze inkoopvoorwaarden