Zoetermeer legt integraal onderhoud wijken Oosterheem en Rokkeveen in handen van BAM

19 januari 2017 16:31

Zoetermeer, 19 januari 2017 – De gemeente Zoetermeer en BAM Infra hebben donderdag 19 januari een overeenkomst getekend voor het integraal onderhoud van de wijken Oosterheem en Rokkeveen. De overeenkomst behelst tevens het areaal van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Zoetermeer-Zuidoost. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar met optie tot verlenging met drie jaar. BAM start per 1 maart 2017 met de werkzaamheden.

Opdrachtgevers zijn de gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Uitgangspunt is dat de samenwerking leidt tot meer kwaliteit van de omgeving en de biodiversiteit. Opdrachtgevers hebben hiervoor met BAM prestatieafspraken gemaakt. De integrale werkwijze van BAM is gericht op de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. Daaronder vallen onder meer groen, watergangen, straatmeubilair en speelvelden. In het beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.
Wethouder Marc Rosier: ´Bij onze inzet voor mooie, schone wijken hebben we een goede partner gevonden voor Oosterheem en Rokkeveen. BAM heeft hierin ruime ervaring en hun inzet op social return en duurzaamheid maakt dat ze absoluut een goede partner zijn voor Zoetermeer. En natuurlijk hadden ze ook een goed bod´.

Social return
BAM is door de gemeente geselecteerd op basis van een EMVI aanbesteding. Belangrijke toetsingscriteria waren omgevingsmanagement, social return en duurzaamheid. In haar plan speelt BAM in op de ruimte die de gemeente biedt om met de bewoners eigen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte. Nauwe samenwerking met bewoners en gemeente is daarin cruciaal. BAM en de gemeente zetten voor het onderhoud onder andere elf mensen in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op het punt van duurzaamheid wil BAM de biodiversiteit vergroten en afval reduceren.

Geografische Informatie Systemen
Transparantie en voorspelbaarheid zijn kernwaarden voor de manier van samenwerken met alle betrokkenen. BAM zet in de gehele beheerketen beproefde systemen in om de gemeente te faciliteren in haar regierol. Een goed voorbeeld is de inzet van Geografische Informatie Systemen (GIS), die de staat van het areaal en de voortgang van het  onderhoudswerk continu inzichtelijk maakt.