Veiligere en efficiëntere bouw door de inzet van drones

4 december 2019 08:49

Inspecties, metingen en het mappen van infrastructuur. Het kan veiliger en efficiënter met drones. Een inspecteur hoeft geen wegafzetting meer neer te zetten en staat zijn werk niet meer te doen naast het langsrazende verkeer. Slechts een voorbeeld van de vele mogelijkheden in de bouw.

Samenwerking BAM Infra en Drone Flight Company
Net als voor veel gereedschap geldt voor drones dat je moet weten hoe je ermee om moet gaan. Daarom heeft BAM Infra ervoor gekozen medewerkers op te leiden tot gecertificeerd dronepiloot via het opleidingstraject van Drone Flight Company. En is er gezamenlijk een handboek opgesteld met de veiligheidsvoorschriften. Zodra de juiste instanties het handboek hebben goedgekeurd, kunnen we ons ‘gereedschap’ in 95% van het luchtruim in Nederland inzetten.

Alexander Kuijt, bedrijfsleider bij BAM Infra: 'Door de inzet van drones verhogen we de veiligheid van onze medewerkers en gebruikers van de infrastructuur, reduceren we de hinder van bijvoorbeeld inspectiewerkzaamheden en werken we efficiënter. We verkrijgen veel data over projecten. Dat leidt soms tot nieuwe inzichten en nieuwe toepassingsmogelijkheden.'

Roel van der Wal, oprichter Done Flight Company: 'Wij zien dat steeds meer bedrijven de toepassing van drones onderzoeken. Je kunt er heel snel heel veel informatie mee verzamelen. Het is wel belangrijk dat alles veilig blijft gebeuren. Met onze kennis van de bemande en onbemande luchtvaart leiden wij daarom mensen op tot dronepiloot.'