Van enen en nullen naar een overzichtelijk dashboard

24 november 2017 14:14

Alles draait tegenwoordig om data. Maar heb je weleens ruwe data gezien die een sensor produceert? Vaak is het niet meer dan enen en nullen, abstracte code die onbegrijpelijk is. Daarom gebruikt BAM Infra dashboards zoals Power BI om ruwe data om te zetten naar een grafiek die iedereen begrijpt. Frank Thomson, Data Scientist bij ICT Groep, en Jaap van Soest, Maintenance Engineer bij BAM Infra leggen uit hoe dat zit.

Hoe werkt het?
“Power BI is een product van Microsoft,” vertelt Frank. “Ruwe data uit sensoren wordt in de cloud opgeslagen. Vaak zijn dit enorme hoeveelheden data die zonder vertaling onbruikbaar zijn. Data moet met elkaar worden vergeleken, gecombineerd of juist uit elkaar worden gehaald. Analisten zoals ik ontwikkelen daarom wiskundige formules en scripts die worden losgelaten op data. Zo ontstaat er informatie die wél bruikbaar is en bovendien makkelijk te visualiseren is in Power BI.”

Voorspellen of een wissel het begeeft
Jaap noemt als voorbeeld spoorwissels. “Wissels worden bediend door een relais. Als een wissel wordt omgezet, meet een sensor elke 20 milliseconde hoeveel stroom dat relais verbruikt. Wijkt dat teveel af van het gemiddelde, dan mankeert er iets en moet de wissel geïnspecteerd worden.”

Regenwater van vuil water onderscheiden
“Het zuiveren van rioolwater kost veel geld, tijd en moeite,” vertelt Frank. “Door data uit gemalen in Haarlem te vergelijken met weersinformatie, kwamen we erachter dat de pompen ook regenwater naar een waterzuiveringsinstallatie sturen, terwijl dat niet nodig is.” Jaap: “We pasten het systeem aan, zodat het regenwater niet langer onnodig gezuiverd werd. Een flinke kostenbesparing.”

50.000 toiletbezoeken per uur
Frank noemt als laatste voorbeeld: “Schiphol groeit, net als de vliegtuigen die er landen. Door data te analyseren zagen we dat het gemaal bij de G-pier sinds de verbouwing van de pier meer en meer vuil water te verwerken kreeg.” Jaap: “Hierdoor konden we op tijd andere gemalen inschakelen om de last te verspreiden. Zo voorkomen we dat de toiletten verstopt raken, of erger nog – overstromen.”

Ook data uit het verleden is waardevol 
“Data hoeft trouwens niet uit sensoren of andere meetinstrumenten te komen,” vertelt Jaap. “We analyseren ook oude onderhouds- of storingsbonnen. Ook dat is een schat aan waardevolle data.”

De toekomst
Frank en Jaap zijn het erover eens dat data in de toekomst een nog grotere rol zal spelen. Maar data zonder de juiste vertaling door mensen met kennis en ervaring is onbruikbaar en kan zelfs tot onjuiste conclusies leiden. Daarom werken bij BAM Infra data-scientists nauw samen met engineers, andere experts en natuurlijk onze opdrachtgevers. Juist dit samenspel tussen stakeholders levert de meest relevante doorbraken op. Inzichten waarmee een strategisch beheerder van een asset veel beter en verder vooruit kan kijken.