Uitvoering CADZAND-Maritiem officieel van start

9 juli 2014 17:55 - BAM Infra Nederland bv

Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en YachtCadzand-Bad B.V. hebben de kustversterking in combinatie met de aanleg van de jachthaven en de verbetering van de openbare ruimte in Cadzand-Bad gegund aan de aannemerscombinatie BAM en Martens en Van Oord, die het werk gaan uitvoeren onder de naam Combinatie Cadzand-Bad. De voorbereidingen zijn begonnen, de bouw start in oktober.

De Combinatie Cadzand-Bad is verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het ontwerp van het project en de uitvoering. Naast de prijs was ook de kwaliteit belangrijk bij de keuze voor een aannemer. Vijf aannemers leverden een plan van aanpak in, waarbij ze beoordeeld werden op onder andere de planning, organisatie, risico’s en zaken die voor de omgeving belangrijk zijn: de bereikbaarheid van Cadzand-Bad en het zo veel mogelijk voorkomen van verkeershinder en hinder voor de omgeving. De Combinatie Cadzand-Bad leverde de zogeheten Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in en voert het werk uit. De aannemerscombinatie is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het definitieve ontwerp.

Samenwerkingsovereenkomst

Waterschap Scheldestromen (initiatiefnemer kustversterking), gemeente Sluis (initiatiefnemer verbetering openbare ruimte) en YachtCadzand-Bad B.V. (initiatiefnemer jachthaven) werken samen onder de naam ‘CADZAND-Maritiem’ om de kustversterkingswerken, de aanleg van de jachthaven en de ontwikkeling van de openbare ruimte als één project te realiseren. Het waterschap is de trekkende partij. De samenwerking met de aannemerscombinatie wordt op symbolische wijze onderstreept door dijkgraaf Toine Poppelaars, burgemeester Annemiek Jetten, voorzitter Raad van Commissarissen YachtCadzand-Bad B.V. Philippe Muylle, Regio Directeur BAM Kees van Eijk en Algemeen Directeur Martens en Van Oord Teus van Oord tijdens een bijeenkomst op vrijdag 11 juli in Hotel de Wielingen in Cadzand-Bad.

Het project CADZAND-Maritiem

Cadzand-Bad is één van de vijf deeltrajecten van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat een deel van de kust daar niet sterk genoeg is om een superstorm te weerstaan. Daarom wordt circa 1 kilometer kust, van strandpaviljoen De Piraat tot strandpaviljoen De Strandloper, versterkt. Eerder zijn de andere deeltrajecten versterkt en Waterdunen is momenteel in uitvoering. Waterschap Scheldestromen versterkt de kust bij Cadzand-Bad door een nieuw duin aan te leggen voor de bestaande dijk. De huidige strekdammen aan weerszijden van het uitwateringsgemaal worden langer, hoger en steviger. De westelijke strekdam wordt verplaatst in westelijke richting waardoor meer ruimte ontstaat tussen de dammen. Tussen de twee strekdammen wordt een jachthaven met circa 125 ligplaatsen aangelegd. Op de westelijke strekdam komt een modern havengebouw met sanitaire voorzieningen en een clubhuis met een prachtig uitzicht over het water. Ook de openbare ruimte van de kust bij Cadzand-Bad wordt aangepakt. Onder de naam ‘Duinboulevard' worden nieuwe duinpaden aangelegd tussen hotel De Blanke Top en het strandpaviljoen De Strandloper. Ook maken we verschillende rust- en zichtpunten in de duinen. Onder de naam ‘Maritiem Balkon'  wordt voor het waterschapsgemaal de weg verhoogd aangelegd, zodat weggebruikers daar zicht krijgen op zee. Over de uitwateringsgeul komt een fiets- en wandelpad (brug) en wordt de parkeerplaats aan het begin van Boulevard de Wielingen voorzien van een overkapping. Alles wordt ‘natuurlijk stijlvol' ingepast in het landschap.

De uitvoeringswerkzaamheden starten in oktober. De kustversterking is volgens planning eind 2015 gereed en de jachthaven in april 2016.