TenneT gunt bouw transformatorstation windpark Hollandse Kust aan BAM Infra Nederland

5 maart 2021 12:24

TenneT, de landelijk beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland, gunt de afdeling Civiel van BAM Infra Nederland de opdracht voor het bouwen van een landstation voor windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). De bouw is gestart op 1 maart 2021 en naar verwachting leveren we het transformatorstation in het eerste kwartaal van 2023 op.

Behalen van de klimaatdoelstellingen

We kunnen niet meer zonder elektriciteit. De vraag naar elektriciteit neemt verder toe door de groei van onder andere elektrisch vervoer, gebruik van warmtepompen en door elektrificatie van de industrie. Van de Nederlandse energievoorziening moet in 2023 zestien procent komen uit duurzame energiebronnen. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Om dat doel te halen, moeten we onder andere meer windenergie opwekken. Op land én op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van.

Betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet

De elektriciteit die van de windparken op zee aan land komt, wordt in een transformatorstation naar de juiste spanning gebracht om op het landelijk hoogspanningsnet te kunnen zetten. Daarom bouwen we in opdracht van Tennet een transformatorstation in Beverwijk voor het windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Eind 2023 moet het windpark Hollandse Kust (noord) de eerste elektriciteit leveren.

Werken in een bouwteam

Evert de Bie, projectmanager BAM Infra Nederland: ‘We werken in een vroegtijdig stadium in een bouwteam samen met TenneT aan het ontwerp van het transformatorstation. Samen hebben we in 2019/2020 het transformatorstation Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte gebouwd. Die opgedane ervaring en kennis zetten we in bij het ontwerp en de bouw van het nieuwe transformatorstation. Door gebruik te maken van elkaars expertise zorgen we voor een robuuste planning en een efficiënt ontwerp waarbij de nodige veiligheidsaspecten in zowel bouw- en gebruiksfase zijn geïntegreerd.’ 


Voorbeeld Transformator met vier wanden. Dit is het transformatorstation Vijfhuizen. Fotograaf: Chris Pennarts