Start groot onderhoud N384 met bouwteamconstructie

28 mei 2021 10:30

Het dorp Dongjum in de provincie Friesland gaat deze zomer op de schop. We voeren in opdracht van provincie Friesland groot onderhoud uit aan de provinciale weg N384 en we richten deze opnieuw in waarmee we de verkeersveiligheid van de dorpskern vergroten. Ook pakken we het riool aan in opdracht van de gemeente Waadhoeke.

Volgende fase

In 2020 hebben we de werkzaamheden aan de N393 afgerond in opdracht van de provincie Friesland. Het aanpassen van het wegvak voor landbouwverkeer en de aanleg van rotonde Mooie Paal. Nu is de N384 aan de beurt voor groot onderhoud in opdracht van de provincie Friesland. De verwachting is dat alle werkzaamheden voor de bouwvak gereed zijn.

Vergroten verkeersveiligheid

De overgang van de N384 naar de bebouwde kom van Dongjum is onvoldoende herkenbaar. Dit zorgt met name voor een verkeersonveilige situatie door te hoge snelheden op de N384. Om dat te verbeteren plaatsen we een middengeleider en maken we de weg visueel smaller door rode stroken in de weg. Hierdoor zullen auto’s langzamer gaan rijden wat ook zorgt voor minder geluidsoverlast. Verder zorgt de nieuwe asfaltlaag voor geluidsreductie. Als de weg dan toch open ligt, vervangen we het bestaande riool in opdracht van gemeente Waadhoeke. Zo beperken we de verkeersoverlast.

Goede samenwerking bouwteam

In dit project werken we, met hetzelfde bouwteam van het project N393, samen met provincie Friesland aan het ontwerp, de engineering en de bouw. Het plan is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen provincie, gemeente, dorpsbelang en BAM Infra. De bouwteamconstructie heeft daarin een waardevolle rol gespeeld. De verschillende belangen van zowel de gemeente als de provincie konden we hierdoor op elkaar afstemmen, zoals de wensen vanuit het dorp en de onderhoudscriteria vanuit de provincie.

Ger de Boer, projectleider provincie Friesland: ‘In het bouwteam wisselen we vanaf het begin van het project kennis uit, waardoor we vooraf uitvoeringsaanpak uitgebreid bespreken. Doordat je alles met elkaar uitvoerig bespreekt, kun je problemen vooraf voorkomen. Daarnaast is duidelijk wat de risico’s zijn en wie ervoor zorgt dat deze risico’s beperkt blijven.’