Start grondige verbouwing N261 (Eftelingweg)

23 augustus 2012 12:00 - BAM Infra bv

(Persbericht provincie Noord-Brabant) ’s-Hertogenbosch, 23 augustus 2012: De provincie Noord-Brabant gaat de N261 Tilburg - Waalwijk, ook wel bekend als de Midden-Brabantweg of de Eftelingweg, grondig verbouwen.

De weg wordt over de hele lengte verbreed naar 2x2 rijstroken en er komen ongelijkvloerse kruisingen zodat de verkeerslichten op de N261 zelf verdwijnen en wordt een busbaan aangelegd.

Doorstroming

Hiermee verbetert de doorstroming en veiligheid op de belangrijke route naar publiekstrekkers als de Efteling en meubelboulevard Waalwijk. De aanleg van geluidsschermen en -wallen en geluidsarm-asfalt heeft een positief effect op de leefomgeving van de N261. Gedeputeerde Ruud van Heugten gaf vandaag het startschot voor deze verbouwing die medio 2015 gereed is.

Toevoerroute

Gedeputeerde Van Heugten: ‘De N261 tussen Tilburg en Waalwijk is een belangrijke toevoerroute voor Midden-Brabant. Niet in de laatste plaats voor de vele bezoekers aan de Efteling en de meubelboulevard in Waalwijk. Dat zorgt nu al regelmatig voor files, soms zelfs tot aan de A59. Als we bedenken dat het verkeer hier de komende jaren nog fors toeneemt, moeten we de N261 nu grondig verbouwen om te zorgen voor een weg die voldoet aan onze eisen op het gebied van doorstroming en veiligheid. Wat ons betreft kan de schop nu dus snel de grond in.’

Ontwerpen, bouwen en onderhouden

Tijdens een feestelijke aftrap van het verbouwingsproject vandaag in Waalwijk werd bekend dat de combinatie ‘BAM N261 Non Stop’ de werkzaamheden gaat uitvoeren. De provincie heeft daarvoor een zogenaamd innovatief DBm-contract (Design, Build, maintain) afgesloten. Dat betekent dat de aannemer het gedetailleerde ontwerp van de weg maakt, de weg aanlegt en daarna nog vijftien jaar het onderhoud aan de N261 verzorgt.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

De daadwerkelijke werkzaamheden aan de N261 starten als het uitvoeringsontwerp is gemaakt. Dat betekent dat medio 2013 de schop in de grond gaat. Voor die tijd vinden al wel voorbereidende werkzaamheden plaats. Tijdens de ombouw wil de provincie de overlast voor het verkeer tot een minimum beperken. Zo blijven er tijdens de verbouwing minimaal twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar tijdens de spits. Ook de gemeentekernen, bedrijventerreinen en de locaties als de Efteling blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Op korte termijn openen provincie Noord-Brabant en BAM een informatiecentrum om weggebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over het project.

Grondige verbouwing

De N261 wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en de huidige kruisingen met verkeerslichten worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen aan zodat onveilige situaties bij de verkeerslichten verdwijnen. Op de plaatsen van de huidige kruispunten worden daarvoor viaducten aangelegd. Voor het fietsverkeer dat de N261 of de A59 over wil steken komen er twee fietsviaducten. Daarnaast wordt tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg een nieuwe busstrook aangelegd. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden wat vooral een gunstig effect heeft op de geluidsoverlast.

Nieuwe natuur

De natuur die door de verbreding van de N261 wordt aangetast, compenseert de provincie door de aanleg van 26 hectare nieuwe natuur naast de Loonse en Drunense Duinen en ten westen van Loon op Zand. Ook legt de provincie over de N261 tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel een natuurbrug aan waarmee voor veel diersoorten een natuurlijke verbinding ontstaat tussen Landgoed Huis ter Heide en Loonse en Drunense Duinen.