Spitsstroken A7 en A8 tussen Purmerend en Zaandam opengesteld

8 december 2015 08:07

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu):  “De aanleg van de spitsstroken op de A7 en A8 is een mooi voorbeeld van de kleinere maatregelen die we nemen om op korte termijn op drukke trajecten de doorstroming te verbeteren. We vergroten hiermee de bereikbaarheid van deze economisch belangrijke regio.”

Vlotter doorrijden
Rijkswaterstaat heeft op de A7 en A8 tussen Purmerend en Zaandam een spitsstrook van 9 km gerealiseerd, waardoor het verkeer in de ochtendspits vlotter kan doorrijden.  Daarnaast is de bestaande spitsstrook in noordelijke richting tussen Zaandam en Purmerend met 2 km verlengd. Hierdoor kunnen weggebruikers in de avondspits al vanaf de A8 ter hoogte van Oostzaan gebruik maken van de spitsstrook. De spitsstroken gaan open bij grote drukte op de weg; soms ook buiten de spits.

De spitsstroken zijn een maatregel voor de korte termijn. Om te komen tot verbetering van de bereikbaarheid van de regio op de langere termijn is in 2014 de MIRT-verkenning Corridor Amsterdam – Hoorn gestart.

31 procent minder vertraging door Beter Benutten
De nieuwe spitsstroken zijn onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam (MRA): een samenwerking tussen het bedrijfsleven, het Rijk, regionale en lokale overheden op het gebied van een betere bereikbaarheid en doorstroming. Inmiddels zijn bijna alle maatregelen voor een betere benutting van de infrastructuur uit dit programma uitgevoerd. De maatregelen hebben op de grootste knelpunten geresulteerd in 31 procent minder vertraging in de spits ten opzichte van de situatie zonder Beter Benutten. De doelstelling van 20 procent afname is daarmee ruimschoots behaald.

Metropoolregio Amsterdam pakt door
Door de goede resultaten worden er in de periode tot 2018 nog zo’n dertig nieuwe Beter Benutten maatregelen in de Metropoolregio Amsterdam genomen. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de reistijd met 10 procent op de drukste locaties in de spits. De maatregelen zijn gericht op het stimuleren van reizigers om buiten de spits te reizen of een alternatieve route of vervoersmiddel te kiezen. Met name werkgevers hebben hier een groot aandeel in, bijvoorbeeld door reisalternatieven onderdeel te maken van de arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie zie www.beterbenutten.nl/mra.