SouterRain voorkomt wateroverlast in bebouwde omgeving

25 augustus 2014 12:32 - BAM Infra bv

De klimaatscenario’s tot 2100 van het KNMI laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers. De effecten van deze klimaatveranderingen op een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland verlangen innovatieve oplossingen voor onze infrastructuur.

De Nederlandse wegenbouw denkt al jarenlang na over praktische ingrepen, die extreme weersomstandigheden zoals overvloedige regenval het hoofd kunnen bieden. De strategie is water meer ruimte te bieden, met als leidend uitgangspunt vasthouden, bergen, afvoeren. Dat dit niet onder alle omstandigheden mogelijk is, bleek deze zomer weer eens toen veel straten in steden en dorpen door hevige regenbuien blank kwamen te staan. Simpelweg omdat de meeste riolen niet zijn berekend op dergelijke hoeveelheden neerslag. De maatschappelijke en financiële schade voor de samenleving als gevolg van de wateroverlast is aanzienlijk.

Bergen van regenwater

BAM beschikt over een innovatie die wateroverlast in de bebouwde omgeving kan voorkomen. Als hoge grondwaterstanden infiltreren van water in de bodem verhinderen of berging van water anderszins niet mogelijk is, biedt SouterRain gemeenten een milieuvriendelijke en eenvoudige oplossing. Met SouterRain is het mogelijk het overtollige regenwater te bergen in de fundering van de weg. De fundering is gebaseerd op een extreem open asfaltmengsel waarin het water, zonder verlies van sterkte of draagvermogen van de weg, tijdelijk kan worden vastgehouden. Na de extreme regenval kan het water naar keuze worden afgevoerd via het riool of worden geïnfiltreerd in de bodem. Ook hemelwaterafvoer van daken en terreinen kan worden aangesloten op het systeem. Op de fundering kan een gewone klinker- of asfaltlaag worden aangelegd met traditionele gootsystemen en kolken. Eventueel aanwezige verontreiniging op het wegdek wordt afgevoerd naar het rioolstelsel, terwijl het schone regenwater in eerste instantie wordt opgeslagen en later weer kan worden opgenomen in de bodem.

Resultaten monitoren

SouterRain is enkele jaren geleden voor het eerst toegepast in een woonbuurt in Dongen. De werking is gedurende een langere periode gemonitord. De resultaten geven aan dat het systeem in alle opzichten goed functioneert. Ook tijdens de extreme regenval in juli van dit jaar, waarbij de regio tientallen miljoenen euro’s schade opliep, was in de Dongense straat geen sprake van wateroverlast.

In de animatie wordt de werking van SouterRain duidelijk in beeld gebracht.