Slimme fiets, slimme stad: Mobiliteit wordt steeds intelligenter

7 maart 2018 10:30

We willen mobiel zijn. En we willen een leefbare stad. Hoe combineer je dat? De stad aantrekkelijk houden voor mens en natuur en tegelijkertijd de verkeersstromen op gang houden? De nieuwe mobiliteit maakt het mogelijk.

De nieuwe mobiliteit gaat over wegen, verkeer en vervoer, maar dan vooral over het slim gebruiken daarvan. Volgens Sander Buningh (44), manager mobiliteit bij BAM Infra, zijn de mogelijkheden hiervan onuitputtelijk. “Het gaat heel hard met innovatie en doorontwikkeling. Hoe het er over vijf tot tien jaar uitziet? Er komt steeds meer spreiding in tijd, plaats en vervoermiddel, de hyperloop en de zelfrijdende auto komen dichterbij en we gaan steeds meer gebruikmaken van gedeelde transportmiddelen.”

Elektrische deelfietsen
Vanuit BAM Infra houdt Buningh zich bezig met oplossingen rond verstedelijking en mobiliteit. “Fietsmobiliteit wordt steeds belangrijker. Ons project met partner Gobike, met elektrische deelfietsen voor de stad, slaat heel goed aan.” BAM is allang geen traditionele wegenbouwer meer. De tijd dat er alleen wegen werden aangelegd is voorbij, tegenwoordig gaat het om totaaloplossingen op het gebied van infrastructuur, onderhoud en optimaal gebruik. “Als we een weg plannen, gaat het niet zozeer om asfalt, maar waarom die weg er moet komen, wie er gebruik van maken en wanneer”, zegt de mobiliteitsmanager. “We werken daarbij met digitale informatie, data die we verzamelen ten behoeve van optimale mobiliteit.”

Tablets met handige apps
Buningh vindt mobiliteit fascinerend. “Hoe komen mensen van A naar B, hoe komen ze weer weg, hoe voelen ze zich erbij? Kwaliteit, veiligheid, dat alles speelt mee.” Hij gelooft in de fiets als belangrijkste vorm van vervoer in de stad. “De fiets kan daar nog enorm groeien. Fietsmobiliteit is hot. Ook de koppeling fiets en OV is belangrijk. Met de Gobikes spelen we hierop in.” Buningh wijst ook op het terugdringen van auto’s en uitstoot in de steden. “Dan moet je wel een aantrekkelijk alternatief hebben, snel, slim en gemakkelijk.” De elektrische Gobikes zijn uitgerust met tablets met allerlei handige apps. De fietsen zijn beschikbaar op allerlei plekken in de stad. In Rotterdam is het al een succes. “We hebben daar nu zeven stations met Gobikes, in het voorjaar gaan we doorgroeien naar veertig of vijftig plekken met deelfietsen. Vervolgens gaan we uitbreiden naar andere steden.” 

“Op de fiets sta je in contact met de stad en de mensen”

Grootste fietsenstalling
Behalve het aanbieden van slimme stadsfietsen, wordt ook veel aandacht besteed aan stallingsplaatsen voor fietsen. “Anderhalf jaar geleden bouwden wij een fietsstallingsgarage op de Zuidas in Amsterdam, toen hebben we het concept met elektrische deelfietsen bedacht. Op die manier kan het gebruik van de fietsgarage ook verbeterd worden.” Momenteel wordt een fietsgarage gebouwd bij het Centraal Station in Utrecht, vertelt Buningh. “Dat wordt de grootste fietsenstalling ter wereld met 12.500 plekken. Er is vraag naar goede stalling en wij denken actief mee met het optimaliseren van het gebruik van de stalling.” Dat geldt ook voor de koppeling fietsen en OV. “We willen de overstap zo gemakkelijk mogelijk maken, dat je zo snel mogelijk van bus, trein of tram kunt overstappen op de fiets en andersom.”

Deeleconomie
De fiets in de stad, ideaal volgens hem. “De fiets is het meest geschikte transportmiddel tot ca. 10 kilometer in stedelijk gebied. Je kunt je snel verplaatsen en tegelijk de stad beleven. Je staat in contact met de stad en de mensen. Deelfietsen zijn onderdeel van fietsmobiliteit. Zowel de eenvoudige OV-fiets als de geavanceerde elektrische deelfiets. Deelfietsen passen in de deeleconomie, we hoeven niet meer alles zelf te bezitten, maar willen er wel gebruik van kunnen maken.”

E-mobiliteit
De mogelijkheden van e-mobiliteit zijn onuitputtelijk, stelt Buningh. “Je kunt het helemaal op maat maken met apps op de tablet en keuzeroutes. Wil iemand snel van A naar B, dan volg je via de routeplanner de meest snelle route. Wil iemand een toeristische route via, dan maak je een andere routekeuze. Ook kun je tips, alerts en aanbiedingen via de apps communiceren. Ondernemers met horecazaken en andere middenstanders kunnen kortingen bieden bij bezoek van hun zaak, actuele tips wat er te doen is in de stad, je kunt het zo gek niet bedenken.”

“Voor grotere afstanden is de hyperloop ideaal”

Stad kan slimmer
De slimme mobiliteit dus, maar hoe zit het nu met de slimme stad? “Die kan nog wel wat slimmer. Maar het kost honderden jaren om de stad te bouwen, je hebt de stad niet in één jaar slim. Het gaat erom steeds meer te meten. Digitale mogelijkheden inzetten voor meer gebruikersvriendelijkheid, gastvrijheid en service in de stad.” De groene golf voor auto’s en fietsen is een voorbeeld, zegt Buningh. “Maar dat kan veel verder gaan. Dat de fietser het verkeerslicht kan beïnvloeden, dat het verkeerslicht de fietser kan zien en op groen springt. Maar dat zijn complexe zaken, de verbinding tussen de fysieke en digitale infrastructuur staat nog in de kinderschoenen.” 

Hyperloop
BAM Infra kijkt verder dan de huidige mobiliteit en dan wordt het soms echt futuristisch, zoals met de hyperloop. Het transportmiddel waarbij mensen en goederen vervoerd worden in hogedrukbuizen. Elon Musk, de Amerikaanse innovator, begon ermee en heeft een testhyperloop in Nevada. In Delft staat inmiddels ook een testlocatie, waarbij BAM samenwerkt met partners. “Voor grotere afstanden is de hyperloop ideaal. We willen binnenkort een grotere testlocatie neerzetten”, aldus Buningh. “Als het gaat om de toekomst van mobiliteit moet je niet gaan zitten afwachten. Daarom houden we ons ook actief bezig met de mogelijkheden van de automatische, zelfrijdende, auto. We willen op al deze gebieden gesprekspartner zijn. Juist de samenhang is essentieel.” 

Bewegen
Wat hij wel belangrijk vindt bij de nieuwe mobiliteit: blijven bewegen. “De toekomst van de mobiliteit is niet zelf steeds passiever worden. Hoewel techniek dat wel steeds meer mogelijk maakt. Maar mensen zijn gemaakt om te bewegen. We voelen ook behoefte om te bewegen. Fietsen past daarin, ook daarom geloof ik in de slimme fiets.”

Bron: Het Ondernemersbelang

Tekst: Morvenna Goudkade // Fotografie: Ruud Voest