Schonere brandstof voor schonere lucht - Proef met nieuwe brandstof voor bouwmachines Rotterdamsebaan

17 mei 2016 15:32

Den Haag, 17 mei 2016 – De gemeente Den Haag, BAM en Shell starten een proef met de schonere brandstof GTL in bouwmachines die worden ingezet bij de bouw van de Rotterdamsebaan in Den Haag. Shell GTL Fuel (gas-to-liquids) wordt gemaakt van aardgas en verbrandt daardoor schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Dat levert een reductie op van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden. De brandstof is bovendien geurloos. Het project sluit aan op het beleid van de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Minder uitstoot
Shell GTL Fuel verbrandt bij standaard toepassingen in zware dieselvoertuigen schoner dan conventionele dieselbrandstof uit aardolie. Een onafhankelijk onderzoek door TNO* heeft dat vastgesteld. De reductie aan stikstofoxiden (NOx) bedraagt 10 tot 15 procent en de fijnstofreductie (PM10) is 20 tot 30 procent. Bijkomende voordelen van GTL zijn dat de motoren stiller lopen (1 tot 3dB), dat het geur- en kleurloos is en tevens biologisch afbreekbaar. Daardoor kan werken in de directe omgeving van machines die draaien op GTL minder belastend zijn voor het personeel op de bouwplaats. De machines hoeven niet te worden aangepast voor het draaien op de schonere brandstof.

Rotterdamsebaan
Combinatie Rotterdamsebaan (BAM en Volker Wessels) zal bij de hele bouw van de Rotterdamsebaan alle daarvoor geschikte bouwmachines laten draaien op GTL. Om de effecten op de luchtkwaliteit te kunnen vaststellen, zullen BAM en Shell in het eerste jaar van het project metingen verrichten. Hierbij worden de emissies van machines die draaien op GTL vergeleken met de emissies van machines die draaien op diesel.

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring van Den Haag. De bouw start na de zomer en zal volgens planning in 2020 worden afgerond.

*TNO rapport R10588: Beoordeling van verontreinigende emissies met Shell GTL Fuel.