Rijkswaterstaat verstrekt opdracht aanleg spitsstrook A7

4 februari 2015 13:27 - BAM Infra Nederland bv

Rijkswaterstaat heeft woensdag 4 februari 2015 BAM opdracht gegeven de spitsstrook op de A7, van Purmerend-Zuid tot en met knooppunt Zaandam, aan te leggen. De aanleg van de spitsstrook is onderdeel van het project ‘Aanleg Spitsstroken A7/A8’ van het landelijk programma Beter Benutten. Met de aanleg van spitsstroken gebruiken de weggebruikers de vluchtstrook bij drukte als extra rijstrook. Hierdoor worden de bestaande wegen beter benut en verbetert de doorstroming.

Meeste waarde, laagste prijs

Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding van het Design & Construct-contract uitgevoerd volgens Best Value Procurement (BVP). BVP is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Doordat opdrachtnemer zelf kan bepalen hoe deze het project realiseert, maakt Rijkswaterstaat optimaal gebruik van de expertise van de marktpartij.

Gunning aan BAM

Woensdagmiddag hebben Rijkswaterstaat en BAM Infra hun handtekening onder het contract gezet en is de gunning voor de aanleg van de spitsstrook op de A7 definitief. Rijkswaterstaat heeft BAM uit de vijf gegadigde partijen geselecteerd als de economisch meest voordeligste inschrijving. BAM scoorde overall het best op de verschillende selectiecriteria en heeft tijdens de onderbouwingsfase aangetoond over een gedegen en realistisch plan van aanpak te beschikken.

Planning

Nu het contract gegund is kan BAM direct aan de slag met de voorbereidingen voor de aanleg van de spitsstrook. De eerste werkzaamheden zijn al voor de zomervakantie zichtbaar. Naar verwachting wordt de spitsstrook voor het einde van het jaar opengesteld voor het verkeer.

Beter Benutten: Aanleg Spitsstroken A7/A8

De aanleg van de spitsstroken op de A7 en A8 tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan is onderdeel van het programma ‘Beter Benutten - Metropoolregio Amsterdam’. In het programma werken bedrijfsleven, Rijk, Provincie, Stadsregio Amsterdam en gemeenten samen aan een betere bereikbaarheid op de weg, vaarweg en het spoor. Al deze partijen dragen op een concrete en innovatieve manier bij aan het verminderen van files, door bestaande infrastructuur beter te benutten of door het reisgedrag aan te passen.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het project op de projectpagina. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gratis informatielijn 0800-8002.