Quick scan van een gebied met de satelliet

21 december 2017 07:43

BAM Infra gebruikt de door Sobolt ontwikkelde technologie om met satellietdata gebieden te analyseren. Hiermee is snel in kaart gebracht hoeveel asfalt, groen en water er in een gebied is. Bij gebiedscontracten, waar BAM Infra verantwoordelijk is voor het onderhoud, levert dit BAM maar ook de opdrachtgever snel inzicht in wat precies onderhouden moet worden.

Vooraf inzicht
Voorheen werd voorafgaand aan de gunning van een gebiedscontract doorgaans een steekproef gedaan van het gebied en na gunning wordt dan een volledige analyse uitgevoerd. Dit is vaak een combinatie van een visuele schouw en handmatige analyses. Met deze nieuwe technologie analyseert BAM Infra het gebied al tijdens de aanbestedingsfase. Hierdoor krijgt de opdrachtgever al voor gunning een zeer nauwkeurig beeld van het eigen areaal. 

Toegepast
In de aanbestedingsfase van het onderhoudscontract Zuid-Kennemerland IJmond in Noord-Holland is deze vernieuwende technologie al succesvol toegepast.

Jaap van den Elshout, Themamanager Asset Management: “Bij de aanbesteding van het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond hebben we aangetoond dat deze manier van analyseren meerwaarde heeft voor onze opdrachtgever. Het is een snelle, efficiënte en accurate manier om inzicht te krijgen in het te onderhouden areaal.”

Sobolt bundelt bronnen
BAM Infra ontwikkelde samen met Sobolt deze slimme manier om met geo-informatie en satellietdata een gebied snel te analyseren. Hierbij wordt door innovatieve technologie vanuit de lucht objecten op aarde herkend. Zelfs overhangende bomen, viaducten en schaduwen worden verwerkt in de analyse. De analyse van een gebied is met de Sobolt technologie meer dan 99,8% nauwkeurig en door de efficiënte werkwijze ook snel op te leveren.

Deze technologie heeft enorme potentie en passen we tevens toe voor het inventariseren van de aanwezige hoeveelheid vierkante meters zonnepanelen in een gebied. Waardevolle informatie voor gemeenten bij de uitvoering van hun duurzaamheidsambities.

Neem voor meer informatie contact op me: Bert Ooms, communicatiespecialist externe communicatie