Project OV SAAL Zuidtak Oost als eerste op trede 4 van veiligheidsladder ProRail

16 december 2014 13:36 - BAM Infra Nederland bv

OV SAAL Zuidtak Oost - een project van ProRail en BAM - heeft als allereerste organisatie in Nederland Trede 4 van de Veiligheidsladder van ProRail bereikt.

Vanaf de start van het project OV SAAL Zuidtak Oost werkt de organisatie vanuit de veiligheidsfilosofie ‘OV SAAL leent mensen van hun thuis’. Naast een volwaardig veiligheidsmanagementsysteem wordt er continu geïnvesteerd in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door het elkaar aanspreken op bewust veilig gedrag en het stelselmatig implementeren en evalueren van verbeteringen. Het bewust veilig werken wordt hierdoor ervaren als een eigen verantwoordelijkheid. Tot heden - na meer dan 1 miljoen gewerkte uren - zijn de ongevalscijfers vele malen lager dan in de branche gebruikelijk is.

Ambitie is gehaald

Henk Post, projectdirecteur bij BAM: “Systemen maar ook bijvoorbeeld sancties en beloning vormen hulpmiddelen om veiligheid beter georganiseerd te krijgen, maar dit is niet voldoende. Mensen moeten óók in hun hart geraakt worden. Zij moeten serieus genomen worden in hun overtuigingen en hun ervaringen; zij hebben daarom informatie nodig over nut en doel. De doeltreffendheid hangt uiteindelijk af van onze medewerkers. Daarvoor hebben we methodieken nodig die zowel rationeel als emotioneel een beroep op ons doen. Anders blijft een systeem een lege dop.”

Christiaan Caan, alliantiemanager bij ProRail: “Als ProRail hebben we in de voorbereiding van het project een hoge veiligheidsambitie neergezet. We wilden graag het praten over veiligheid ontstijgen en echt iets gaan doen. Samen met BAM als opdrachtnemer hebben we de handschoen opgepakt en een eigen projectambitie gesteld van trede 4, in de volle wetenschap dat dit een heel serieuze doelstelling is die écht iets van ons allemaal vraagt. Ik vind het mooi om te zien dat het ons gelukt is om in samenwerking met alle betrokkenen in het project daadwerkelijk deze ambitie te bereiken.”

Veilig werken aan het spoor

Binnen de spoorsector heeft veiligheid de hoogste prioriteit. ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd moeten worden. Met de Veiligheidsladder worden aannemers gestimuleerd om bewust veilig te werken. De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van 6 bedrijfsaspecten: leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie, organisatie en opdrachtnemers, werkplek en procedures, afwijkingen en communicatie en audits en statistieken. De veiligheidsladder is een certificatiesysteem dat bedrijven die inschrijven op aanbestedingen van ProRail  een gunningsvoordeel kan opleveren.

BAM wil op internationaal vlak excelleren in veilig werken en tot de top drie van meest veilige Europese bouwondernemingen behoren. Er wordt gewerkt naar een open veiligheidscultuur, waarbinnen veiligheid nog beter bespreekbaar wordt en medewerkers elkaar actief aanspreken op (on)veilig gedrag.

OV SAAL

De mobiliteit in het gebied tussen Schiphol en Lelystad neemt de komende jaren flink toe. Hierdoor groeit het aantal treinreizigers en treinen in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad fors. Dat kan alleen als het bestaande spoor ten zuiden van Amsterdam (de Zuidtak) wordt uitgebreid en aangepast. Hiertoe realiseert ProRail het project OV SAAL.

Met dit resultaat van trede 4 voor het projectdeel OV SAAL Zuidtak Oost is nu de gehele corridor OV SAAL Zuidtak gekwalificeerd op de Veiligheidsladder. Op 27 november wist het projectdeel OV SAAL Zuidtak West zich te kwalificeren op trede 3 van de Veiligheidsladder.

Alliantie Amstelspoor

BAM is door ProRail gecontracteerd voor het gedeelte van het project OV SAAL tussen station Amsterdam Zuid en station Duivendrecht. Zij werken hiervoor samen met ProRail in de Alliantie Amstelspoor. De Alliantie treedt op als ontwerpende partij, omgevingsmanager en gedelegeerd opdrachtgever. BAM treedt daarnaast op als uitvoerend aannemer van de verdubbeling van het spoor van twee naar vier sporen.