Pilot Happy Railing Schaarfence op emplacement Breda

8 januari 2016 09:10

BAM Infra Rail heeft voor werkzaamheden aan het spoor een opklapbare fysieke afscherming ontwikkeld waarmee een veilige werkplek gecreëerd kan worden met maximale infrabeschikbaarheid. Door toepassing van de Happy Railing Schaarfence (HRS) is het niet meer noodzakelijk bij werkzaamheden het nevenspoor buitendienst te nemen, zodat veilig gewerkt kan worden terwijl zoveel mogelijk treinen kunnen blijven rijden. In Breda vindt momenteel een pilot plaats met de HRS.

Veiligheid
Bij werkzaamheden aan het spoor heeft veiligheid topprioriteit en gelden strenge regels. Daarom worden meestal beide sporen buitendienst genomen als aan één van beide gewerkt wordt. Vanuit ProRail bestond al langer de wens hiervoor een alternatief te vinden. Het antwoord van BAM daarop is de HRS.

De HRS kan toegepast worden op locaties waar de hart-op-hart maat tussen de sporen/wissels tussen 3.80 en 4.60 meter ligt. Bij een indienstzijnd nevenspoor en een hart-op-hart maat van minder dan 4.60 meter zou een vast hekwerk aangereden worden. De HRS is daarom neerklapbaar en kan eenvoudig door één persoon op- en neergeklapt worden in werkplekbeveiligingsklasse PW/GRW.

De pilot
BAM heeft de HRS in een periode van circa twee jaar ontwikkeld. De definitieve versie is beproefd, getest en goedgekeurd door Aboma Keboma. De HRS biedt meerdere toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als fysieke afscherming bij onderhoudswerkzaamheden op meersporige baanvakken, waarbij in het onderhoudsrooster een nevenspoor in dienst blijft. Ook kan deze innovatieve methode toegepast worden op langlopende projecten waarbij het spoor regelmatig buitendienst gesteld moet worden. Tijdens ‘wintermaatregelen’ en storingsherstel kan de meeste winst behaald worden met de HRS, aangezien een extra spoor beschikbaar blijft.

Inmiddels hebben meerdere proeven plaatsgevonden en heeft ProRail toestemming gegeven voor een pilot op het emplacement in Breda. Op het gehele emplacement zijn bij 11 wissels in totaal 41 stuks van de HRS semi-permanent ingebouwd. De pilot loopt tot december 2016.
 

 
Voor meer informatie over de Happy Railing Schaarfence: spoorwegveiligheid@bam.nl