Overeenkomst Stedin en BAM Infra voor aanleg en onderhoud energieleidingen regio Haaglanden - Driejarig raamcontract met optie tot verlenging van twee maal twee jaar

11 december 2015 16:27

Gouda, 11 december 2015 – Netbeheerder Stedin en BAM Infra hebben een driejarige raamovereenkomst getekend voor aanleg en onderhoud van het netwerk van elektriciteitskabels en gasleidingen in de regio Haaglanden. De werkzaamheden betreffen onderhoud, uitbreiding en modernisering van de kabels en leidingen, die lopen van de hoofdleiding naar de aansluiting bij de Stedin-klant. De contractwaarde is circa € 5 miljoen op jaarbasis.

BAM Infra was een van de partijen die meedong naar het driejarige raamcontract met Stedin. BAM Infra is uiteindelijk geselecteerd na een selectieprocedure op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De belangrijke toetsingscriteria waren de borging van veiligheid en kwaliteit bij de uitvoering van de werkzaamheden, zaken die voor Stedin van groot belang zijn. BAM borgt en monitort het hele proces van aanvraag tot aansluiting met een door haar zelf ontwikkelde applicatie.

Over Stedin
Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.