Overeenkomst Rijkswaterstaat en BAM voor integraal en variabel onderhoud gedeelten van rijkswegen Zuid-Holland

25 februari 2015 13:18 - BAM Infra Nederland bv

Gouda, 25 februari 2015 – Rijkswaterstaat en BAM Infra hebben een overeenkomst gesloten voor het integraal en variabel onderhoud (IVOD) van gedeelten van een aantal rijkswegen in Zuid-Holland. De contractwaarde bedraagt circa € 12 miljoen. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar. BAM is gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden.

Het onderhoud heeft betrekking op zowel de wegen als de bruggen, viaducten en fly-overs op gedeelten van de A4, A12, A13, A15, A16, A20, A27, A29, A44, A59, N3 en N11.

Om tijdens de werkzaamheden de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen BAM en Rijkswaterstaat de werkzaamheden op elkaar af en werken waar mogelijk op rustige tijdstippen. Ook krijgt de weggebruiker verkeersinformatie en reisalternatieven.

Het plan van aanpak is opgesteld op basis van door Rijkswaterstaat uitgevraagde EMVI criteria en ervaringen opgebouwd met IVOD in de periode 2013-2014.

Samenwerkingsverbanden

Om het onderhoud op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren, heeft BAM samenwerkingsverbanden gesloten met Freesmij, transportbedrijf Millenaar en Van Schaik en Wolfswinkel Reiniging. Bij het project zijn meerdere, gespecialiseerde werkmaatschappijen van BAM betrokken.

Asfalt Restlevensduur Tool

BAM zet voor het onderhoud aan de rijkswegen de zogenaamde Asfalt Restlevensduur Tool in. Met dit instrument is het mogelijk de kans op vorstschade vroegtijdig in te schatten. Door een preventieve behandeling van het asfalt kan vorstschade worden voorkomen. Mocht er onverhoopt toch vorstschade optreden dan is het uitvoeringteam binnen een uur op locatie om het asfalt te repareren.

Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden besteedt BAM in overleg met Rijkswaterstaat veel aandacht aan veiligheid, doorstroming en omgevingsmanagement.