Nieuwe weg om Haps (NB) heen geopend

5 februari 2018 15:32

Haps heeft haar dorpskern weer terug. Dankzij de nieuwe randweg om Haps heen hoeft de groeiende hoeveelheid verkeer niet meer door het dorp. Dat maakt de dorpskern veel veiliger voor haar bewoners. 

Minder hinder
Om de al drukke dorpskern tijdens de bouw van de nieuwe weg niet op te zadelen met het bouwverkeer, heeft BAM Infra ervoor gezorgd dat het bouwverkeer niet door Haps heen zou rijden. Iets wat in de aanbesteding is meegenomen en wat is gewaardeerd door de opdrachtgevers, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Cuijk.

Diffractoren
Verder zijn er ook maatregelen getroffen om de hinder van de geopende weg tot een minimum te beperken. Er liggen zogenoemde diffractoren in de berm; betonnen bakken met holtes die het geluid van het verkeer afbuigen. Noem het een onzichtbaar geluidsscherm.

Groen asfalt
De weg, de N264, is voorzien van LEAB van BAM. Asfalt dat op een veel lagere temperatuur geproduceerd is; 100 in plaats van 160 graden. Dat scheelt aanzienlijk in de CO2-uitstoot tijdens het productieproces.

Feestelijke opening
De nieuwe weg was net voor Kerst 2017 door het verkeer in gebruik genomen. Afgelopen donderdag 1 februari 2018 werd de weg feestelijk geopend. Lees hieronder het persbericht van de Provincie Noord-Brabant.

Persbericht: Komomleiding Haps officieel open
11 maanden geleden gaven gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Gerard Stoffels van gemeente Cuijk het startschot voor de aanleg van de Komomleiding Haps. Op 1 februari konden ze de weg samen met kinderen van basisschool De Bongerd officieel openen.

Ze onthulden 2 bomen die symbool staan voor nieuw leven voor de kern van Haps. De komomleiding is een gezamenlijk project van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Cuijk.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: "Het doorgaande verkeer kan sinds 21 december al over de nieuwe weg rijden en hoeft dus niet meer door de kern van Haps heen. Zo zorgen we ervoor dat de doorstroming op de provinciale weg N264 sterk verbetert en de dagelijkse files bij de aansluiting met de A73 oplossen. Maar belangrijker vind ik dat de veiligheid en de leefbaarheid in het dorp zo echt toeneemt."

Wethouder Gerard Stoffels: "In 1953 werd al gesproken over een weg om Haps heen. En we hebben als gemeente hard moeten strijden om de handen ervoor op elkaar te krijgen. Ik ben dus ook een heel tevreden wethouder."

Om de kern
De komomleiding bestaat uit een traject van ruim 4,5 kilometer met onder andere twee rotondes, gedeeltelijke parallelwegen, nieuwe fietspaden en een voorziening voor ambulances om vanuit de ambulancepost snel de snelweg A73 te kunnen bereiken. De uitvoering van het project was in handen van BAM Infra. Naast de komomleiding in Haps heeft de provincie recent ook komomleidingen in Zundert, Oudenbosch en Gemert gerealiseerd en wordt nog gewerkt aan randwegen in Baarle, Rucphen en Boekel.