Nieuwe rekenmethodiek maakt maatschappelijke baten LEAB inzichtelijk

10 december 2014 13:39 - BAM Infra Nederland bv

Utrecht, 10 december 2014 – BAM Wegen heeft een objectieve rekenmethodiek toegepast om de maatschappelijke baten van LEAB (Laag Energie Asfalt Beton) voor opdrachtgevers inzichtelijker te maken. True Price, een onafhankelijke non-profit organisatie, heeft de rekenmethodiek ontwikkeld. De maatschappelijke waarde van LEAB in vergelijking met conventioneel asfalt is met de True Price methodiek getoetst aan de milieu-impact van de gehele keten van asfaltproductie en –verwerking. Uit de berekening blijkt dat bij de toepassing van LEAB op één kilometer snelweg op basis van bestaande normen, de maatschappelijke baten € 257.000 bedragen.  Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van 119 Nederlandse huishoudens.

Zowel nationaal als internationaal wordt LEAB in toenemende mate gebruikt als duurzaam alternatief voor conventioneel asfalt. In 2014 heeft BAM circa 150.000 ton LEAB geproduceerd en verwerkt, dat is tien procent van de totale jaarproductie. BAM heeft de ambitie LEAB in Nederland op veel grotere schaal toe te passen. Het duurzame asfalt dat wordt geproduceerd bij een fors lagere temperatuur, is kwalitatief gelijkwaardig en niet duurder dan gewoon asfalt. LEAB levert een energiebesparing op van ruim dertig procent en een CO₂-reductie van eveneens dertig procent. Rijkswaterstaat heeft in 2014 een gelijkwaardigheidsverklaring voor LEAB verstrekt.

Europese regelgeving

Met de True Price rekenmethodiek speelt BAM in op nieuwe Europese regelgeving, die ondernemingen met meer dan 500 medewerkers vanaf 2016 verplicht maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk te maken. BAM behoort sinds 2012 tot de koplopers met betrekking tot transparantie over hun invloed op klimaatverandering.

True Price sluit aan op de ambitie van het kabinet om een circulaire economie te bevorderen en wordt ondersteund door verschillende ministeries.

Reportage Nieuwsuur

In de uitzending van Nieuwsuur van woensdag 10 december is een reportage te zien over True Price en de maatschappelijke baten van LEAB. William van Niekerk, directeur Corporate Social Responsibility van Koninklijke BAM Groep wordt geïnterviewd in de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom. De uitzending begint om 22.00 uur op NPO 2.