Nieuwe methodiek beperkt overlast vervanging waterleiding

7 december 2015 14:55

‘s-Hertogenbosch, 7 december 2015 – BAM Infra en Brabant Water hebben een innovatieve techniek ontwikkeld voor het  sleufloos verwijderen van verouderde waterleidingen. Met deze vervangingsmethode wordt de overlast voor de omgeving beperkt omdat grootschalige wegopbrekingen niet meer nodig zijn. Ook blijven aanwezige bovengrondse bebouwing en groenvoorziening intact en worden maatschappelijke kosten beperkt. BAM en Brabant Water willen de nieuwe methodiek in 2016 in de praktijk gaan toepassen.

De nieuwe methodiek betekent dat het niet langer noodzakelijk is de waterleiding bij vervanging over de hele lengte uit te graven. In de afgelopen maanden heeft BAM met succes diverse testen uitgevoerd. De eerste praktijkproef met de sleufloze techniek in bewoond gebied vindt in februari plaats in Berkel Enschot. Op basis van de ervaringen die met deze proef worden opgedaan wordt de techniek geoptimaliseerd. De doelstelling van BAM is deze vervolgens op grote schaal landelijk in te zetten.